PivotalTracker

PivotalTracker


Med Planview Tasktop kan du integrera Pivotal Tracker med andra verktyg för agil planering, testning, testhantering, kravhantering och servicedesk genom verklighetstrogen, dubbelriktad artefaktsynkronisering mellan dessa system. När en artefakt skapas eller ändras i Pivotal Tracker speglas ändringen omedelbart i andra system. Och när de skapas och ändras i ett annat system återspeglas förändringen omedelbart i Pivotal Tracker. Integrationen med Pivotal Tracker kommer alltid automatiskt att återspegla den mest aktuella projektstatusen, medan andra verktyg kan användas som system för registrering och engagemang för deras specialistaktiviteter.

  • Flöda information automatiskt genom att ansluta hela verktygskedjan. Se alla integrationer
  • Minska tiden till marknaden för produktfunktioner genom att alla team arbetar tillsammans.
  • Förbättra interna standarder för rapportering om arbetsflöde
Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • jira-gateway
  • • bmc-gateway
  • • bugzilla-gateway
  • • salesforce-gateway
  • • target-process-gateway
Fler integrationer

Få en produktöversikt


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSePlanview Hub i aktion • Kontakt