PPM Pro

Utbudshantering för Agile

Fokusera på rätt projekt, inte på nästa projekt

Lär dig hur PPM Pro levererar utbudshantering för Agile-projekt samt top down-insyn i allt arbete.

Watch Demo See Planview PPM Pro in action
 • Håll agilt arbete i linje med verksamhetsstrategin

  Agile utbudsplanering börjar med värdebaserad poängsättning för att identifiera arbetet med högst värde och omvärdera vad arbetet med högst värde är efter varje sprintcykel. Utnyttja intuitiva översiktspaneler för att anpassa agilt arbete till strategiska mål och planera korrekta lanseringar. Håll utbudet strategiskt i linje med:
  • status och metrisk rapportering för att säkerställa att team godkänner och arbetar med rätt initiativ
  • initiering av arbetsförfrågan som utvecklar en process för att hantera inslussning av förfrågningar och skapa ett förregister av eftersläpande arbete
  • poängsättning och prioritering av förfrågningar för att hålla godkänt arbete i linje med verksamhetsmål
  • arbetsflöden för godkännande främjar värdebaserat beslutsfattande och tillämpar lämpliga stegvisa grindar.
 • Svara snabbt ”Vad är projektets status?”

  Var alltid medveten dina projekts förlopp, med utbudssynlighet och -rapportering. Med konfigurerbara översiktspaneler och rapporter för projektledare, projektledarassistenter och verkställande ledning har alla intressenter insyn i projektstatus. Agil hantering av projekt möjliggör ändringar utan att utbudet bringas ur kurs. Främja produktsynlighet för:
  • planering och rapportering av produktlansering – skapa förutsägbarhet i lanseringar
  • utarbetande av och insyn i färdplan – insyn i framtida lanseringar
  • aktiv arbetsrapportering över alla utbud – identifiera varningssignaler tidigt och ändra kursen vid behov
  • kostnadshantering – förstå hur budgetar fördelas och säkerställ överenskommelse.
 • Har du tillräckligt med personal för att uppnå företagsmålen?

  Resurstilldelning är fylld med variabler och oförutsägbara förändringar. Få insikt i resurskapacitet och efterfrågan, användningsrapporter i realtid samt "vad händer om"-scenarieanalyser för dina projekt. Gör snabba anpassningar till resursförändringar med hjälp av rollbaserad resurshantering. Identifiera luckor och redogör för scenarier från verkliga livet med hjälp av modelleringsverktyg. Förstå och kommunicera resursbehov för projekt med:
  • fördelning av arbetskraftskostnader per team, projekt, produkt, eller episkt och per aktiv arbetstyp – nya funktioner eller underhåll
  • resurstilldelningsrapportering utifrån roll, team, projekt eller produkter
  • begränsningsanalys av resurskapacitet för allt aktivt arbete
  • begränsningsanalys av resursefterfrågan för planerat framtida arbete.
 • Arbetar du med ett agilt team som använder en annan applikation?

  Inga problem! Integrera med befintliga applikationer för att minimera störningar i arbetsflödet och bevara dataintegritet för projektledare och utvecklingschefer. Planviews Integration-as-a-Service (IaaS) för applikationer som JIRA, egenutvecklade eller anpassade system stöder fördelarna med agila metoder för din organisation. Konfigurerbara översiktspaneler och rapporter skapar en anpassad vy av din organisation för att hjälpa till att minska klyftan mellan agila team och ledningen. Skalbara integrationer för företag av alla storlekar ger en smidig övergång till agil hantering av utbud.
Informationen du behöver

Läs mer om hantering av projektutbud

Besök vårt resurscenter där du kan bläddra bland faktablad, e-böcker, on-demand-webbsändningar och annat material.

Gå till resurscentret

Utbudshantering för Agile

är bara en av PPM Pros kraftfulla funktioner


Det är enkelt att driva ditt PMO till nästa nivå när din grupp har den bästa programvaran för hantering av projektutbud.

 • Hantering av projektutbud

  Etablera ett centraliserat projektutbud. Skapa insyn i projekt och resurser för att möjliggöra styrning och förbättrat utförande över hela organisationen.

 • Hantering av projektinslussning

  Fånga upp projektförfrågningar, nya idéer och arbete utan att drabbas av överbelastning. Hantera arbetsrelaterad efterfrågan genom poängsättning och prioritering av de förfrågningar som inbringar det största värdet.

 • Anpassning, projektprioritering

  Prioritera arbete för att anpassa det till verksamheten och skapa mer värde. Anpassa projekt för att nå affärsmålen med hjälp av en top down-metod för att poängsätta och prioritera arbete.

 • Förfrågningar

  Försäkra dig om att din personal och dina team arbetar på rätt projekt. Förbättra projektleveransens punktlighet och se resurser per roll eller uppsättning färdigheter samt tillgänglighet för att analysera utnyttjandet.

 • Spårning av projekttid

  Spåra timmar och kostnader för arbete. Driv redovisningsansvar och prestanda genom att klargöra vem som arbetar med vad och genom att främja införande med hjälp av användarvänlig mobil åtkomst.

 • Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

  Använd realtidsanalyser för att mäta och hantera projekt och resurser. Få insyn med hjälp av standardstatistik och ad hoc-rapporter, och dela enkelt instrumentpaneler med berörda parter.

 • NPD Portfolio Management

  Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen och få snabbt ut rätt idéer till marknaden. Jämför scenarier för att säkerställa att du har rätt NPD-utbudsmix för att uppnå din produktstrategi.

 • Verktyg för projektgruppssamarbete

  Hantera genomförande av uppgifter och projekt i samarbetsinriktade arbetsutrymmen som sammanför grupper. Fånga upp projektinformation som matas in i dina PPM Pro-projekt för spårning och insyn.

 • Hantering av projektbudget

  Hantera prognoser, budgetar och kostnader, och spåra planer kontra faktiska värden för att fånga upp möjliga charge-backs och besparingar med PPM Pro.

 • Molnbaserad projekthantering

  PPM Pro ligger globalt på Amazons EC2-molnplattform och är SOC 2 Type II-verifierad för säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, sekretess och integritetsskydd.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Använd prediktiva analyser för att snabba upp planering av projektutbud. Skapa scenarier för att fastställa vilket arbete som genererar högsta möjliga värde med den givna budgeten eller begränsningar i fråga om arbetskraft.

 • Gantt-tabeller

  Visa hur projekt i ditt utbud framskrider med integrerade funktioner för Gantt-tabeller.

 • Utbudshantering för Agile

  Få insyn i Agile-arbete och se till dina gruppmedlemmar spårar utgivningsprocessen för att anpassa utbudet till affärsstrategin.

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder PPM Pro.

Se fler funktioner

”Planview PPM Pro fyller klyftan mellan utspridda data och de människor som behöver uppgifterna. Planview PPM Pro gör det möjligt för oss att generera användarspecifik rapportering på hög nivå och ner till detaljnivå, så att de som behöver uppgifterna har tillgång till dem utan att behöva gräva efter dem.”


Michelle Bates

PMO-chef vid Purdue University

Koppla till applikationer som du redan använder


Sömlöst integrera Planview PPM och de applikationer som du använder dagligen, i molnet eller på plats, för att:

 • Dela data och förbättra samarbete
 • Ha ett registreringssystem för insyn i arbetsstatus
 • Skapa standarder för inlästa data och anpassade åtgärder
 • • Jira
 • • Oracle
 • • Zendesk
 • • sap