PPM Pro

Hantering av projektutbud

Synlighet uppifrån och ner för strategiska projekt

Se Planview PPM Pro programvara för hantering av produktutbud i drift.

Watch Demo See Planview PPM Pro in action
 • Prioritera det mest värdefulla arbetet

  Leverera projektinitiativ i tid och enligt budget. Planviews verktyg för IT-projektportföljhantering ger dig en snabb metod för att poängsätta och prioritera ditt arbete – vilket gör det möjligt för dig att fatta beslut med tillförsikt.

  • Fånga upp: Samla in projekt- och arbetsförfrågningar direkt från slutanvändare
  • Poäng: Prioritera tekniska initiativ utifrån ett standardiserat poängsättningssystem för att underlätta identifiering och prioritering av projekt med låg risk och hög avkastning.
  • Rutt: Upprätta en godkännandeprocess för revisions-, prioriterings- och spårningsförfrågningar.
  • Varning: Meddela godkännaren med automatiska varningar och generera uppdrag direkt från godkända förfrågningar.
 • Den bästa programvaran för hantering av projektutbud för växande projektkontor (PMO)

  Rör dig bort från kalkylark och olika projekthanteringssystem. Hantera projektscheman, uppgifter och resurser på en enda centraliserad plats. Förbättra genomförandet och kontrollen över hela projektportföljen med insyn i alla aspekter av varje projekt.

  • Plan: Definiera och schemalägg projektplaner eller interagera med andra avdelningsapplikationer.
  • Uppgiftshantering: Intuitivt gränssnitt för tilldelning, spårning och hantering av projektuppgifter.
  • Användarvänlighet: växla till en redigerare för kalkylbladsstil som stöder tangentbordsredigering av arbetsfördelningsstrukturen, kopiera/klistra in till och från andra kalkylbladsverktyg, och förenklar projektuppgiftshantering
  • Påverkansanalys: Visualisera beroenden mellan portföljer, projekt, personer och tillgångar
  • Synlighet: Konfigurerbara rapporter underlättar analys och övervakning av indikatorer för projekthälsa.
 • PPM-verktyg för att hantera resurser på ett effektivt sätt

  Fördela resurser på ett proaktivt sätt och förbättra utförandet över hela projektutbudet. Realtidsinsyn hjälper dig att tillämpa resurser på ett lämpligt sätt, analysera det aktuella utnyttjandet av resurser och revidera utnyttjandet utifrån vad som är mest produktivt för din organisation. Om du inte vet vad människor arbetar med kan du inte vara säker på att rätt arbete utförs. Planviews programvara för hantering av projektutbud tillhandahåller resurshanteringsverktyg som gör det möjligt för dig att fokusera på de initiativ som ger mest affärsvärde.

  • Projektstatus och -hälsa: Se till att intressenterna använder relevant information och att projekthälsan återspeglas för att driva på leverans i tid och inom budgetramarna
  • Planering av efterfrågan: Kvantifiera dina verkliga resursbehov för planerade projekt.
  • Kapacitetsplanering: Realistisk förståelse av vad du kan uppnå med de resurser du har.
  • Planering för vad händer om-scenario: Framåtblickande planering av resursscenario för att optimera resurser efter utbud, projekt, roll eller individ.
  • Tidsspårning: Främja ansvarsskyldighet och förbättra organisatorisk prestanda genom att veta vem som arbetar med vad och göra det möjligt för team att arbeta mer effektivt genom att ge dem insyn i platsen där de tillbringar sin tid.
  • Planview FLEX och PPM Pro: FLEX licensiering hjälper dig att stödja flexibel teamleverans, oavsett hur eller var arbetet görs med Projectplace eller LeanKit. FLEX integrerat med PPM Pro hjälper ditt PMO att dela en konsoliderad syn på arbetsprioritet och projektstatus – oavsett om ni sitter i samma rum eller utspridda över jorden – för att göra det möjligt för team att hantera sin leveranshastighet
 • Spåra projektfinanser och -budgetar på ett korrekt sätt

  Tid är pengar och hur du hanterar tiden för din personal och dina resurser har stor inverkan på den finansiella prestandan för dina initiativ som maximerar ROI. Utan insyn i tiden eller utgifterna som förknippas med ditt arbete kan det hända att du går miste om möjligheter att debitera för fakturerbara tjänster, eller ännu värre, överskrider budgeten.

  • Finansiell spårning: Övervaka tid, budgetar och utgifter för både fakturerbara och icke-fakturerbara aktiviteter.
  • Ekonomisk rapportering: Rapportera uppskattningar kontra faktiska värden, och håll dig på rätt spår med viktiga prestandamått
  • Flera valutor: Återge finansiering för projekt, roller och resurser i en valuta som fungerar på plats, vilket säkerställer överensstämmelse med effektiv datering av valutakurser
  • KPI-trendanalys: Fånga veckovisa och månatliga ögonblicksbilder av alla portfölj- och projektfältdata, för att övervaka trender och hantera dina nyckeltal
  • Integrera Planviews PPM-programvara med befintliga ekonomiska system, och koppla in nödvändiga data, t.ex. arbetskraftskostnader, för specifika roller och individuella resurser till projekt och portföljer
 • Mät projekt-ROI med översiktspaneler och rapporter

  Synlighet är makt. Planview PPM Pro tillhandahåller mycket konfigurerbara översiktspaneler och ramöverskridande rapporter så att du och dina intressenter kan se nyckeltal – vilket ger dig egenmakt att fatta bättre beslut. Skapa översiktspaneler och rapporter per avdelning, roll eller till och med individ som tillhandahåller relevant information i realtid och borra sedan enkelt för att nå informationen du behöver.

Informationen du behöver

Läs mer om hantering av projektutbud

Besök vårt resurscenter där du kan bläddra bland faktablad, e-böcker, on-demand-webbsändningar och annat material.

Gå till resurscentret

Hantering av projektutbud

är bara en av PPM Pros kraftfulla funktioner


Det är enkelt att driva ditt PMO till nästa nivå när din grupp har den bästa programvaran för hantering av projektutbud.

 • Hantering av projektutbud

  Etablera ett centraliserat projektutbud. Skapa insyn i projekt och resurser för att möjliggöra styrning och förbättrat utförande över hela organisationen.

 • Hantering av projektinslussning

  Fånga upp projektförfrågningar, nya idéer och arbete utan att drabbas av överbelastning. Hantera arbetsrelaterad efterfrågan genom poängsättning och prioritering av de förfrågningar som inbringar det största värdet.

 • Anpassning, projektprioritering

  Prioritera arbete för att anpassa det till verksamheten och skapa mer värde. Anpassa projekt för att nå affärsmålen med hjälp av en top down-metod för att poängsätta och prioritera arbete.

 • Förfrågningar

  Försäkra dig om att din personal och dina team arbetar på rätt projekt. Förbättra projektleveransens punktlighet och se resurser per roll eller uppsättning färdigheter samt tillgänglighet för att analysera utnyttjandet.

 • Spårning av projekttid

  Spåra timmar och kostnader för arbete. Driv redovisningsansvar och prestanda genom att klargöra vem som arbetar med vad och genom att främja införande med hjälp av användarvänlig mobil åtkomst.

 • Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

  Använd realtidsanalyser för att mäta och hantera projekt och resurser. Få insyn med hjälp av standardstatistik och ad hoc-rapporter, och dela enkelt instrumentpaneler med berörda parter.

 • NPD Portfolio Management

  Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen och få snabbt ut rätt idéer till marknaden. Jämför scenarier för att säkerställa att du har rätt NPD-utbudsmix för att uppnå din produktstrategi.

 • Verktyg för projektgruppssamarbete

  Hantera genomförande av uppgifter och projekt i samarbetsinriktade arbetsutrymmen som sammanför grupper. Fånga upp projektinformation som matas in i dina PPM Pro-projekt för spårning och insyn.

 • Hantering av projektbudget

  Hantera prognoser, budgetar och kostnader, och spåra planer kontra faktiska värden för att fånga upp möjliga charge-backs och besparingar med PPM Pro.

 • Molnbaserad projekthantering

  PPM Pro ligger globalt på Amazons EC2-molnplattform och är SOC 2 Type II-verifierad för säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, sekretess och integritetsskydd.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Använd prediktiva analyser för att snabba upp planering av projektutbud. Skapa scenarier för att fastställa vilket arbete som genererar högsta möjliga värde med den givna budgeten eller begränsningar i fråga om arbetskraft.

 • Gantt-tabeller

  Visa hur projekt i ditt utbud framskrider med integrerade funktioner för Gantt-tabeller.

 • Utbudshantering för Agile

  Få insyn i Agile-arbete och se till dina gruppmedlemmar spårar utgivningsprocessen för att anpassa utbudet till affärsstrategin.

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder PPM Pro.

Se fler funktioner

”Planview PPM Pro fyller klyftan mellan utspridda data och de människor som behöver uppgifterna. Planview PPM Pro gör det möjligt för oss att generera användarspecifik rapportering på hög nivå och ner till detaljnivå, så att de som behöver uppgifterna har tillgång till dem utan att behöva gräva efter dem.”


Michelle Bates

PMO-chef vid Purdue University

Koppla till applikationer som du redan använder


Sömlöst integrera Planview PPM och de applikationer som du använder dagligen, i molnet eller på plats, för att:

 • Dela data och förbättra samarbete
 • Ha ett registreringssystem för insyn i arbetsstatus
 • Skapa standarder för inlästa data och anpassade åtgärder
 • • Jira
 • • Oracle
 • • Zendesk
 • • sap