Hoppa till huvudinnehållet

Logga in

Populära sökningar

Featuring

Hantering av projektutbud

Synlighet uppifrån och ner för strategiska projekt

 • Prioritera det mest värdefulla arbetet

  Deliver project initiatives on time and on budget. Planview's IT Project Portfolio Management tools provide a fast approach to scoring and prioritizing your work – enabling you to make decisions with confidence.

  • Capture: Collect project and work requests directly from end users
  • Poäng: Prioritera tekniska initiativ utifrån ett standardiserat poängsättningssystem för att underlätta identifiering och prioritering av projekt med låg risk och hög avkastning.
  • Rutt: Upprätta en godkännandeprocess för revisions-, prioriterings- och spårningsförfrågningar.
  • Varning: Meddela godkännaren med automatiska varningar och generera uppdrag direkt från godkända förfrågningar.
 • Den bästa programvaran för hantering av projektutbud för växande projektkontor (PMO)

  Move away from spreadsheets and disparate project management systems. Manage project schedules, tasks, and resources in a single centralized location. Improve execution and control across your entire project portfolio with visibility into every aspect of each project.

  • Plan: Definiera och schemalägg projektplaner eller interagera med andra avdelningsapplikationer.
  • Uppgiftshantering: Intuitivt gränssnitt för tilldelning, spårning och hantering av projektuppgifter.
  • Synlighet: Konfigurerbara rapporter underlättar analys och övervakning av indikatorer för projekthälsa.
 • PPM-verktyg för att hantera resurser på ett effektivt sätt

  Fördela resurser på ett proaktivt sätt och förbättra utförandet över hela projektutbudet. Realtidsvisibilitet låter dig att tillämpa resurser på ett lämpligt sätt, analysera det aktuella utnyttjandet av resurser och revidera utnyttjandet utifrån vad som är mest produktivt för din organisation. Om du inte vet vad människor arbetar med kan du inte vara säker på att rätt arbete utförs. Planviews programvara för hantering av IT-projektutbud tillhandahåller resurshanteringsverktyg som gör det möjligt för dig att fokusera på de initiativ som ger mest affärsvärde.

  • Planering av efterfrågan: Kvantifiera dina verkliga resursbehov för planerade projekt.
  • Kapacitetsplanering: Realistisk förståelse av vad du kan uppnå med de resurser du har.
  • Planering för vad händer om-scenario: Framåtblickande planering av resursscenario för att optimera resurser efter utbud, projekt, roll eller individ.
  • Tidsspårning: Främja ansvarsskyldighet och förbättra organisatorisk prestanda genom att veta vem som arbetar med vad och göra det möjligt för team att arbeta mer effektivt genom att ge dem insyn i platsen där de tillbringar sin tid.
  • Planview PPM Pro Team Member Plus: Främja införande av PPM genom att tillhandahålla dina teammedlemmar en lösning för samarbetshantering för att genomföra deras projektarbete och samarbeta med andra.
 • Spåra projektfinanser och -budgetar på ett korrekt sätt

  Tid är pengar och hur du hanterar tiden för din personal och dina resurser har stor inverkan på den finansiella prestandan för dina initiativ som maximerar ROI. Utan insyn i tiden eller utgifterna som förknippas med ditt arbete kan det hända att du går miste om möjligheter att debitera för fakturerbara tjänster, eller ännu värre, överskrider budgeten.

  • Finansiell spårning: Övervaka tid, budgetar och utgifter för både fakturerbara och icke-fakturerbara aktiviteter.
  • Financial reporting: Report on estimates versus actuals and stay on track with key performance metrics
  • Integrate Planview’s PPM software with existing financial systems, and connect the required data such as labor costs for specific roles and individual resources to projects and portfolios
 • Mät projekt-ROI med översiktspaneler och rapporter

  Synlighet är makt. Planview PPM Pro tillhandahåller mycket konfigurerbara översiktspaneler och ramöverskridande rapporter så att du och dina intressenter kan se nyckeltal – vilket ger dig egenmakt att fatta bättre beslut. Skapa översiktspaneler och rapporter per avdelning, roll eller till och med individ som tillhandahåller relevant information i realtid och borra sedan enkelt för att nå informationen du behöver.

The Information You Need

Läs mer om hantering av projektutbud

Visit our resource center and browse whitepapers, eBooks, on-demand webcasts, and more.

Gå till resurscentret

Hantering av projektutbud

is just one powerful PPM Pro feature


Det är enkelt att driva ditt PMO till nästa nivå när din grupp har den bästa programvaran för hantering av projektutbud.

 • Hantering av projektutbud

  Etablera ett centraliserat projektutbud. Skapa insyn i projekt och resurser för att möjliggöra styrning och förbättrat utförande över hela organisationen.

 • Hantering av projektinslussning

  Gör det möjligt att fånga upp projektförfrågningar, nya idéer och arbete utan att drabbas av överbelastning. Hantera arbetsrelaterad efterfrågan genom poängsättning och prioritering av de förfrågningar som inbringar det största värdet.

 • Anpassning, projektprioritering

  Prioritera arbete för att anpassa det till verksamheten och skapa mer värde. Anpassa projekt för att nå affärsmålen med hjälp av en top down-metod för att poängsätta och prioritera arbete.

 • Verktyg för resurshantering

  Försäkra dig om att rätt resurser arbetar på rätt projekt. Förbättra projektleveransens punktlighet och se resurser per roll eller uppsättning färdigheter samt tillgänglighet för att analysera utnyttjandet.

 • Spårning av projekttid

  Spåra timmar och kostnader för arbete. Driv redovisningsansvar och prestanda genom att klargöra vem som arbetar med vad och genom att främja införande med hjälp av användarvänlig mobil åtkomst.

 • Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

  Använd realtidsanalyser för att mäta och hantera projekt och resurser. Få insyn med hjälp av standardstatistik och ad hoc-rapporter, och dela enkelt instrumentpaneler med berörda parter.

 • NPD Portfolio Management

  Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen och få snabbt ut rätt idéer till marknaden. Jämför scenarier för att säkerställa att du har rätt NPD-utbudsmix för att uppnå din produktstrategi.

 • Verktyg för projektgruppssamarbete

  Hantera genomförande av uppgifter och projekt i samarbetsinriktade arbetsutrymmen som sammanför grupper. Fånga upp projektinformation som matas in i dina PPM Pro-projekt för spårning och insyn.

 • Hantering av projektbudget

  Hantera prognoser, budgetar och kostnader, och spåra planer kontra faktiska värden för att fånga upp möjliga charge-backs och besparingar med PPM Pro.

 • Molnbaserad projekthantering

  PPM Pro ligger globalt på Amazons EC2-molnplattform och är SOC 2 Type II-verifierad för säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, sekretess och integritetsskydd.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Använd prediktiva analyser för att snabba upp planering av projektutbud. Skapa scenarier för att fastställa vilket arbete som genererar högsta möjliga värde med den givna budgeten eller begränsningar i fråga om arbetskraft.

 • Gantt-tabeller

  Visa hur projekt i ditt utbud framskrider med integrerade funktioner för Gantt-tabeller.

 • Utbudshantering för Agile

  Få insyn i Agile-arbete och se till dina gruppmedlemmar spårar utgivningsprocessen för att anpassa utbudet till affärsstrategin.

 • Säkerhet

  Learn how Planview ensures customer data is kept secure and private while using PPM Pro.

See more features

“Planview PPM Pro fills the gap between the dispersed data and the people who need it. Planview PPM Pro enables us to generate high-level to granular-level reports specific to the user so the people who need the data have the data without having to dig for it.”


Michelle Bates

Director of the PMO at Purdue University

2019 Gartner Magic Quadrant for Project and Portfolio Management


Gartner har utsett Planview till en Ledare i May 2019 Gartner “Magic Quadrant for Project and Portfolio Management” och positionerat dem högst för sin genomföringsförmåga och längst fram för sin fulländade vision för andra året i rad.

Get the Report: 2019 Gartner Magic Quadrant for Project and Portfolio Management

Koppla till applikationer som du redan använder


Sömlöst integrera Planview PPM och de applikationer som du använder dagligen, i molnet eller på plats, för att:

 • Dela data och förbättra samarbete
 • Ha ett registreringssystem för insyn i arbetsstatus
 • Skapa standarder för inlästa data och anpassade åtgärder
 • Jira
 • Oracle
 • Zendesk
 • sap