Projectplace

Kanban-tavlor online

Planera, visualisera, samarbeta och rapportera om arbetet

Upplev hur integrerade Kanban-tavlor, Gantt-scheman och andra online-projekthanteringsverktyg i Projectplace hjälper dig att planera, hantera och samarbeta kring grupprojekt.

Utvärdera Projectplace alla funktioner i 30 dagar kostnadsfritt
 • Planera projekt med Kanban-tavlor

  Oavsett om du hanterar globala mål eller dina egna personliga arbetsuppgifter har kanban-tavlor visat sig vara en av de mest effektiva metoderna för att få personer och team att samarbeta och få jobbet gjort. Programvaran för kanban-tavlor hjälper dig att visualisera arbetet och kontextualisera det mot dina andra insatser samtidigt som du prioriterar det mot dina mål. Se till att sprintarna håller rätt kurs genom att skapa Scrum-tavlor, och använd funktionen dra och släpp för att säkerställa att ni kan anpassa er till förändringar när de dyker upp.

  Kanban-tavlor stöder:

  • Teammotivation och engagemang genom att låta dina resurser visualisera och organisera allt sitt arbete med hjälp av en överblick som visar uppgiftsstatus, prioritet och vem som arbetar med vad.
  • Formande och förstärkande av gott uppförande i gruppen, med en hög grad av synlighet och insyn, samtidigt som man skapar en känsla av att tillhöra en grupp med ett gemensamt mål.
  • Agile-mål, med möjlighet att enkelt prioritera arbete och omprioritera arbetsuppgifter när det behövs.
 • Samarbeta och verkställa med Kanban-kort

  I Projectplace Kanban-online-app kan du tilldela dig själv eller gruppmedlemmar arbete via Kanban-kort. Korten innehåller deadlines och uppgiftslistor som genererar e-postmeddelanden med aviseringar vilket hjälper dig att hålla projektet på rätt spår, i riktning mot slutförandet. Gör det möjligt med ytterligare samarbete genom att koppla samman kort ,eller genom associerade aktiviteter för att skapa relationer eller beroenden. På så sätt säkerställer du att rätt saker utförs vid rätt tidpunkt, samtidigt som alla gruppmedlemmar får en bild av helheten.

 • Samarbeta med dokument

  Bifoga relevanta dokument i nästan vilken filtyp som helst till Kanban-kort. På det sättet får alla gruppmedlemmar den information de behöver, och den är tillgänglig där de behöver den. Dokument lagras i Projectplace mycket säkra dokumentarkiv, med filversionshantering och robusta åtkomsträttigheter.

  Bifoga alla dokument som är viktiga för projektet:

  • Microsoft Office-dokument
  • Videofiler
  • Bilder
  • Adobe PDF-filer
  • CAD-ritningar
  • Praktiskt taget alla filer som du behöver för ditt projekt kan bifogas till dina kort
 • Kommunicera i realtid

  Stöd utförande samarbeten av ännu större karaktär med hjälp av flöden som matas fram kontinuerligt, precis som i sociala medier, och som är tillgängliga direkt från Projectplace Kanban-kort. Gruppmedlemmar kan chatta i realtid om uppgiften och har därmed möjlighet att lösa frågor, dela uppdateringar och annat, oavsett var och i vilken tidszon de befinner sig. Alla inblandade använder en och samma centrala plats för att snabbt checka in och förstå vad som är vad.

 • Organisera dina medarbetare och ditt arbete

  Med Projectplace är det enkelt att organisera både medarbetare och information på ett sätt som går att agera på med hjälp av simbanor. Organisera din grupp och ditt arbete för att snabbt förstå vad som händer, vem som gör vad, och vad som behöver ändras. Sväng runt Kanban-vyn för att gruppera per gruppmedlem. Du kommer att se hur många Kanban-kort varje person arbetar på, och därmed får du genast klart för dig vem som har kapacitet över och vem som är fullbokad. Sväng runt vyn igen för att gruppera efter kortens deadline: hur många är försenade, för vilka håller tidsfristen på att gå ut, och vad behöver du ägna dig åt just nu?

  Nu kan du göra informerade avvägningar och flytta kort mellan gruppmedlemmar för att säkerställa att det rätta, högprioriterade jobbet blir gjort.

 • Anpassa din Kanban-tavla

  Projectplace-appen för Kanban-tavlor har utformats för att fungera med de förändringar du gör i ditt arbetssätt. Du anpassar tavlor och kort enligt gruppens och projektens behov. Du kan:

  • Ändra statuskolumner för Kanban-kort och växla dem efter arbetsyta eller projekt. Detta är en användbar funktion när grupperna arbetar på projekt som skiljer sig åt mycket, eller på projekt som spänner över olika tidsperioder.
  • Genom att anpassa fälten som du spårar mot kort kan du få en ökad förståelse av vad varje kort innebär för dina gruppmedlemmar. Det gör det möjligt för din organisation att ytterligare anpassa vilken information som samlas mot enstaka arbeten.
  • Begränsa antalet kort som kan ingå i en kolumn med pågående arbete. Detta är användbart för team där arbetet hela tiden fylls på, men där man inte kan flytta fram kort och behöver kunna lokalisera var i processen som flaskhalsar uppstår. Dessutom förebygger man produktivitetsminskningar som uppstår på grund av många samtidiga uppgifter.
  • Definiera etiketter för projekt. Etiketter kan identifiera vilken kompetens den personen som utför arbetet bör ha, eller vilken typ av arbete som kortet representerar. Du kan sedan gruppera efter etiketter,och därmed gruppera korten på en tavla för att öka din förståelse av den aktuella kortgruppen och fatta beslut baserat på denna information.
 • Rapportera om projektframgångar

  Projectplace hjälper dig att kommunicera de framsteg som dina planer gör på fyra sätt:

  • Kumulativa flödesdiagram: här visas fördelningen av uppgifter och aktiviteter längs de olika stadierna av gruppens framsteg, från inslussning till slutförande. Hur mycket befinner sig i flödet, och hur mycket har slutförts? Detta är ett enkelt sätt att fastställa arbetets status, problem, cykeltid och flaskhalsar.
  • Ledtidsdiagram: här mäts tiden från det att en begäran görs och registreras som ett kort på Kanban-tavlan fram till att samtliga aktiviteter har slutförts och den slutliga produkten har levererats.
  • Cykeltidsdiagram: här mäts all tid som din grupp arbetar med en ny begäran, med start från tidpunkten när ett Kanban-kort flyttar till gruppens "arbetskolumn", antingen från kolumnen "eftersläpande arbete" eller kolumnen "väntar på att åtgärdas".
  • Burndown-tabell: detta är en grafisk tabell över arbetet som återstår kontra den återstående tiden, och den hjälper dig att förutsäga när allt arbete har slutförts.
 • Se en enda samarbetsvy

  Med funktionen för samarbetsflöden integreras planering mellan Gantt-tabeller och Kanban-tavlor på ett unikt sätt i Projectplace. När gruppmedlemmarna flyttar ett Kanban-kort till den "låsta" kolumnen ser du denna åtgärd återspeglas i din Gantt-tabell, och på så sätt får du och alla berörda parter en snabb överblick över framstegen.

  När du kopplar aktiviteter i Gantt-tabellen till Kanban-tavlor skapar du ett effektivare samspel mellan aktiviteter, tavlor och kort som:

  • Ger en enda, samlad vy över alla uppgifter som krävs för att slutföra en av planens aktiviteter
  • Gör det möjligt för projektledare och grupper att samarbeta och analysera arbetet i en enda vy
  • Ger gruppmedlemmarna möjlighet att rensa tavlor med långa listor som innehåller slutförda kort

Kanban-tavlor online

är bara en av många kraftfulla funktioner i Projectplace


Det är enkelt att få arbetet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen.

 • Planering av samarbetsprojekt och -arbetsflöden

  Skapa din projektplan och anslut arbetsflödesposter i projektet till aktiviteter och milstolpar med integrerade Kanban-tavlor och Gantt-tabeller.

 • Projektspårning

  Öka projektgruppens effektivitet med hjälp av ett sammandrag av kommande, pågående och försenat arbete för dig själv, dina grupper och dina arbetsutrymmen.

 • Kanban-tavlor online

  Visualisera arbetsflödet och framsteg för alla dina gruppers projekt och åtaganden.

 • Integrerade möten via Zoom online

  Starta ett Zoom-möte direkt från Projectplace och håll dagliga standup-möten, teamsynkroniseringar och ad hoc-möten i Projectplace-miljön där ditt teams arbete faktiskt sker.

 • Planering av samarbetsprojekt och -arbetsflöden

  Förse gruppledare och chefer med en komplett bild över tilldelade uppgifter och åtaganden över samtliga projekt.

 • Fildelning och dokumenthantering

  Dela filer och samarbeta på projektdokument och gör det möjligt för medlemmar att bifoga relevanta filer direkt till Kanban-tavlor från olika källor.

 • Projektplaner

  Projektledare kan se, hantera och utföra uppgifter med hjälp av en översiktlig färdplan som täcker deras långsiktiga arbetsstrategi.

 • Gantt-tabeller online

  Håll koll på projekt genom att visualisera dina mål och planer med alla större steg i moderniserade klassiska Gantt-tabeller.

 • Instrumentpaneler och rapportmallar för projekt

  Använd instrumentpaneler och rapporter till projekt för att visualisera framsteg, hjälpa till att spåra hur väl gruppen håller deadlines och identifiera var flaskhalsar kan uppstå.

 • Appar för mobil projekthantering

  Använd appar för projekthantering för iOS och Android för att komma åt ditt arbete, uppdatera status för uppgifter, granska dokument och samarbeta med dina gruppmedlemmar.

 • Projektplansmallar

  Skapa snabbt nya arbetsutrymmen och projekt med fördefinierade projekthanteringsmallar baserade på bästa praxis.

 • Projektutbud

  Ge berörda parter verktyg för att spåra prestandan över projekt som är viktiga för dem och identifiera samt ta itu med projekt som kan behöva åtgärdas.

 • Förfrågningar

  Fånga idéer för nya arbetsytor i Projectplace.

 • Tidsspårning

  Gör det enkelt för dina användare att spåra och hantera sin tid med hjälp av tidsrapporteringsfunktioner mot samtliga uppgifter och aktiviteter.

 • Gruppkommunikation i realtid

  Engagera dina gruppmedlemmar genom att ge dem möjligheten att dela återkoppling, idéer och frågor direkt.

 • Integrationer/API

  Skapa anpassade applikationer och tillägg, och möjliggör integrering i andra system – till exempel företagets intranät eller en mobilapp.

Se fler funktioner

Allt ingår


Inga nivåer. Du får allt. En enkel prisplan med alla funktioner i Projectplace med obegränsade projekt och obegränsat antal gruppmedlemmar.

Tusentals organisationer världen över använder Projectplace

 • Users Fler än 1 100 000
 • företag Fler än 2 000
 • länder Fler än 25
 • hanterade projekt Fler än 185 000

Koppla till applikationer som du redan använder


Det är enkelt att få arbetet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen.

 • • Dropbox
 • • Microsoft Team
 • • Box
More Projectplace Integrations

Testa gratis Projectplace programvara för hantering av samarbetsprojekt

Projectplace Free TrialFully-functional 30-day trial • Planview projectplace-thick