Projectplace

Instrumentpaneler och rapportmallar för projekt

Mät och visualisera projektframgångar

Instrumentpaneler för projekt och rapporteringsmallar som är tätt integrerade med branschledande lösningar för projekt- och portföljhantering.

Utvärdera Projectplace alla funktioner i 30 dagar kostnadsfritt
 • Få komplett insyn

  Projektets instrumentpaneler och rapporteringsmallar hjälper din organisation att ta bra beslut snabbt. Få kunskap om och kommunicera:

  • Dina projekts status
  • Vilka resurser som bidrar optimalt
  • Vilka utbud som är mest lönsamma
  • Och mycket mer

  Ta en ögonblicksbild av dina utbud och grupper. Identifiera enkelt dina mest kostnadseffektiva projekt så att du förstår vad du behöver upprepa. Få en omedelbar bild av vilka medarbetare som har för mycket att göra så att du kan anpassa arbetsbelastningen på ett effektivt sätt. Projektplaces instrumentpaneler för projekthantering förenklar allt detta för dig.

 • Håll dig uppdaterad om projekt

  Eliminera den osäkerhet det innebär att fundera över hur ett projekt framskrider inom en geografiskt distribuerad grupp. Dessutom slipper du kasta bort tid på att samla in data för att förstå status. Med Projectplace rapportering är du alltid uppdaterad med hjälp av följande, omedelbart tillgängliga funktioner:

  • Kumulativa flödesdiagram: Dessa visar fördelningen av uppgifter och aktiviteter längs de olika faserna av teamets framsteg, från inslussning till slutförande. Hur mycket befinner sig i flödet, och hur mycket har slutförts? Detta är ett enkelt sätt att fastställa arbetets status, problem, cykeltid och flaskhalsar.
  • Ledtidsdiagram: dessa diagram mäter tiden från det att en begäran görs och registreras som ett kort på en Kanban-tavla fram till att samtliga aktiviteter har slutförts och den slutliga produkten har levererats. De hjälper dig att förstå hur effektiva dina resurser är.
  • Cykeltidsdiagram: Dessa mäter all tid som ditt team arbetar med en ny begäran, med start från tidpunkten när ett kanban-kort flyttar till teamets "arbetskolumn", antingen från kolumnen "eftersläpande arbete" eller kolumnen "väntar på att åtgärdas". Detta är ytterligare en metod för att mäta resurseffektivitet.
  • Burndown-tabeller: dessa tabeller är grafiska framställningar av arbetet som återstår kontra den återstående tiden, och de hjälper dig att förutsäga när allt arbete har slutförts.
  • Burnup-tabeller: dessa tabeller är grafiska framställningar av hur mycket arbete som redan har slutförts samt den totala mängden arbete, och de hjälper dig att spåra framstegen fram mot slutförandet.
 • Fördela arbetsbelastningen på ett lämpligt sätt

  Dina medarbetare är din mest begränsade resurs. Är du medveten om hur de presterar? Med rapporten över arbetsbelastningstrender får du det fågelperspektiv som du har saknat. Den ger dig en snabb överblick över antalet kort som tilldelats varje teammedlem, och den innehåller även deras egna utvärderingar av hur mycket "under press" de känner sig under en löpande 31-dagarsperiod. Nu kan du objektivt förstå och förse varje resurs med rätt arbetsbelastning.

 • Utveckla din upplevelse med Power BI

  Projectplace erbjuder integration med Microsoft Power BI som hjälper dig att hålla ett öga på din verksamhet. Dessa dashboards innehåller paneler som du kan klicka på för att öppna rapportering som du kan utforska ytterligare. Det är enkelt ansluta till Projectplace datamängder så att du kan samla alla relevanta data på ett och samma ställe.

  Med Projectplace innehållspaket för Power BI visualiserar du data i dina samarbetsprojekt på helt nya sätt. På ett interaktivt sätt kan du se viktig projektstatistik samt vilka teammedlemmar som är mest aktiva och produktiva, och du kan identifiera vilka kort och aktiviteter som är riskutsatta i projekten som ingår i ditt Projectplace-konto.

  Du kan utvidga den användningsfärdiga instrumentpanelen och rapporterna för att få fram de insikter som är viktigast för dig, eller så kan du använda projektrapporteringsmallar för att utforma exakt de rapporter som du behöver. Med Projectplace och Power BI är det enkelt. Se analyser och rapportering baserat på data, inklusive:

  • Tilldelad resurs: data som inkluderar hur många kort en resurs har tilldelats
  • Projekt: Data som innefattar projektets namn, beskrivning, datum, gruppmedlemmar, kostnadskoder
  • Tavla: Data som innefattar antal kort, slutförda kort kontra planerade kort
  • Nyckeltal och utbudsdata: Data kring status, tid, budget, kostnad
  • Resurstid: Data som inkluderar planerad tid, faktisk tid

  Med Power BI är det lätt att borra ner i analyserna, från överskådliga visningar ner till de enstaka siffror som skapade dessa visningar. Eftersom det är ett webbaserat verktyg kan du se dessa Power BI-dashboards var du än befinner dig, och även berörda parter utan Projectplace-konton kan se analyserna.

 • Få den rapportering som du behöver

  Framgångsrik projekthantering handlar om förmågan att kommunicera framgångarna. Detta blir möjligt med Projectplace omfattande dashboards och rapportering som ger dig den insyn du behöver för att veta vad som händer och snabbt kunna agera beslutsamt. Det kan handla om allt från att rätta in ett projekt i ledet eller lätta på arbetsbördan för en viktig resurs till att kommunicera en framgång till din största klient vid exakt rätt tidpunkt.

  Fokus ligger på att göra dessa uppgifter enkla, och därför får du de användningsfärdiga rapporter som du förväntar dig och de mallar för projektinstrumentpaneler som hjälper dig att bygga det du behöver på några få sekunder.

  Du hittar allt här, i Projectplace.

Instrumentpaneler och rapportmallar för projekt

är bara en av många kraftfulla funktioner i Projectplace


Det är enkelt att få arbetet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen.

 • Planering av samarbetsprojekt och -arbetsflöden

  Skapa din projektplan och anslut arbetsflödesposter i projektet till aktiviteter och milstolpar med integrerade Kanban-tavlor och Gantt-tabeller.

 • Projektspårning

  Öka projektgruppens effektivitet med hjälp av ett sammandrag av kommande, pågående och försenat arbete för dig själv, dina grupper och dina arbetsutrymmen.

 • Kanban-tavlor online

  Visualisera arbetsflödet och framsteg för alla dina gruppers projekt och åtaganden.

 • Integrerade möten via Zoom online

  Starta ett Zoom-möte direkt från Projectplace och håll dagliga standup-möten, teamsynkroniseringar och ad hoc-möten i Projectplace-miljön där ditt teams arbete faktiskt sker.

 • Planering av samarbetsprojekt och -arbetsflöden

  Förse gruppledare och chefer med en komplett bild över tilldelade uppgifter och åtaganden över samtliga projekt.

 • Fildelning och dokumenthantering

  Dela filer och samarbeta på projektdokument och gör det möjligt för medlemmar att bifoga relevanta filer direkt till Kanban-tavlor från olika källor.

 • Projektplaner

  Projektledare kan se, hantera och utföra uppgifter med hjälp av en översiktlig färdplan som täcker deras långsiktiga arbetsstrategi.

 • Gantt-tabeller online

  Håll koll på projekt genom att visualisera dina mål och planer med alla större steg i moderniserade klassiska Gantt-tabeller.

 • Instrumentpaneler och rapportmallar för projekt

  Använd instrumentpaneler och rapporter till projekt för att visualisera framsteg, hjälpa till att spåra hur väl gruppen håller deadlines och identifiera var flaskhalsar kan uppstå.

 • Appar för mobil projekthantering

  Använd appar för projekthantering för iOS och Android för att komma åt ditt arbete, uppdatera status för uppgifter, granska dokument och samarbeta med dina gruppmedlemmar.

 • Projektplansmallar

  Skapa snabbt nya arbetsutrymmen och projekt med fördefinierade projekthanteringsmallar baserade på bästa praxis.

 • Projektutbud

  Ge berörda parter verktyg för att spåra prestandan över projekt som är viktiga för dem och identifiera samt ta itu med projekt som kan behöva åtgärdas.

 • Förfrågningar

  Fånga idéer för nya arbetsytor i Projectplace.

 • Tidsspårning

  Gör det enkelt för dina användare att spåra och hantera sin tid med hjälp av tidsrapporteringsfunktioner mot samtliga uppgifter och aktiviteter.

 • Gruppkommunikation i realtid

  Engagera dina gruppmedlemmar genom att ge dem möjligheten att dela återkoppling, idéer och frågor direkt.

 • Integrationer/API

  Skapa anpassade applikationer och tillägg, och möjliggör integrering i andra system – till exempel företagets intranät eller en mobilapp.

Se fler funktioner

Allt ingår


Inga nivåer. Du får allt. En enkel prisplan med alla funktioner i Projectplace med obegränsade projekt och obegränsat antal gruppmedlemmar.

Tusentals organisationer världen över använder Projectplace

 • Users Fler än 1 100 000
 • företag Fler än 2 000
 • länder Fler än 25
 • hanterade projekt Fler än 185 000

Koppla till applikationer som du redan använder


Det är enkelt att få arbetet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen.

 • • Dropbox
 • • Microsoft Team
 • • Box
More Projectplace Integrations

Testa gratis Projectplace programvara för hantering av samarbetsprojekt

Projectplace Free TrialFully-functional 30-day trial • Planview projectplace-thick