Projectplace

Projektplaner

Led dina planer till framgång

Projektfärdplaner som är nära integrerade med branschledande lösningar för projektledning och portföljhantering.

Utvärdera Projectplace alla funktioner i 30 dagar kostnadsfritt
 • Säkerställ att både gruppen och berörda parter godkänner nya projekt

  Med Projectplace programvara för projektfärdplaner genererar du tydliga färdplaner som hjälper dig att:

  • Kommunicera dina mål på ett tydligt och koncist sätt
  • Använda visuella färdplaner för att illustrera dina planer och mål
  • Demonstrera projekt tydligt längs deras tidslinjer
  • Avisera vad som kommer att levereras och när
  • Få godkännande från grupper, ledningen och andra berörda parter
 • Planera för sättet som du arbetar på

  Projectplace roadmap-planering kan utvidgas till alla dina aktiviteter. Den passar perfekt för projekt-roadmaps, produkt-roadmaps och kampanj-roadmaps: i princip alla aktiviteter som kräver teaminsatser under en längre period kan dra fördel av denna överskådliga planeringsfunktion. Och det är lätt att komma igång!

  Bryt ner ditt arbete i arbetspaket för att förenkla uppbyggnaden av din färdplan, och för att planera och visualisera flera arbetsflöden samt följa deras framsteg.

  Ett arbetspaket är en hink med arbeten som delar samma kategori. Hur du definierar dina arbetspaket beror på hur du vill skapa din plan. Det är en fullt ut flexibel metod som anpassar sig till ditt företag, din grupp och ditt projekt.

  Om du till exempel vill skapa din plan som en:

  • Produktfärdplan: kan varje arbetspaket vara en produktutvecklingsgrupp som är ansvarig för att arbetet utförs i Agile-sprintar.
  • Marknadsföringkampanj: kan du använda arbetspaket för att planera tematiskt, till exempel med teman som video, sociala medier och händelser.
 • Kom igång snabbt med färdplaner

  Med Projectplace är det enkelt att använda projektfärdplaner. Du kommer igång med några få klick i arbetsutrymmet för färdplaner, och sedan anger du:

  • Tidslinjens start- och slutdatum
  • Centrala leverabler och datum för milstolpar
  • Beroenden
  • Högriskområden

  Med Projectplace kan du även:

  • Hantera och mildra risker genom att färgkoda aktiviteter som måste uppmärksammas, och leverera textkommentarer. På detta sätt får alla som tar del av färdplanen en visuell signal som är enkel av upptäcka.
  • Välj och uppdatera datumintervaller när förändringar sker, eller flytta en arbetsaktivitet från ett arbetspaket till ett annat. Du kan omedelbart se effekten på tidslinjen, leverablerna, milstolparna och beroendena så att du kan fatta ett informerat beslut.
  • Bifoga dokument och filer till aktiviteter. I en produkt-roadmap kan till exempel ett dokument med kundens specifikationer vara av central betydelse för många teammedlemmar, och för en marknadsföringskampanj kan efterhandsutvärderingen av förra årets kampanj vara viktig information.
  • Koppla aktiviteter i projektfärdplanen till Kanban-tavlor och skapa en utförbar miljö för gruppmedlemmar, så hjälper du dem att få jobbet gjort.
  • Ange aktiviteter som "utförda" när teamen har slutfört dem, för att visa alla berörda parter att arbetet håller på att verkställas.
  • Använd din aktuella färdplan för att skapa en färdplansmall så att du och andra kan återanvända det som du har byggt upp.
  • Kommentera på färdplanen och på vad arbetsgrupperna gör med hjälp av Projectplace samarbetsfunktioner, inklusive funktionerna för snabbmeddelanden och samtalstavlor.

Projektplaner

är bara en av många kraftfulla funktioner i Projectplace


Det är enkelt att få arbetet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen.

 • Planering av samarbetsprojekt och -arbetsflöden

  Skapa din projektplan och anslut arbetsflödesposter i projektet till aktiviteter och milstolpar med integrerade Kanban-tavlor och Gantt-tabeller.

 • Projektspårning

  Öka projektgruppens effektivitet med hjälp av ett sammandrag av kommande, pågående och försenat arbete för dig själv, dina grupper och dina arbetsutrymmen.

 • Kanban-tavlor online

  Visualisera arbetsflödet och framsteg för alla dina gruppers projekt och åtaganden.

 • Integrerade möten via Zoom online

  Starta ett Zoom-möte direkt från Projectplace och håll dagliga standup-möten, teamsynkroniseringar och ad hoc-möten i Projectplace-miljön där ditt teams arbete faktiskt sker.

 • Planering av samarbetsprojekt och -arbetsflöden

  Förse gruppledare och chefer med en komplett bild över tilldelade uppgifter och åtaganden över samtliga projekt.

 • Fildelning och dokumenthantering

  Dela filer och samarbeta på projektdokument och gör det möjligt för medlemmar att bifoga relevanta filer direkt till Kanban-tavlor från olika källor.

 • Projektplaner

  Projektledare kan se, hantera och utföra uppgifter med hjälp av en översiktlig färdplan som täcker deras långsiktiga arbetsstrategi.

 • Gantt-tabeller online

  Håll koll på projekt genom att visualisera dina mål och planer med alla större steg i moderniserade klassiska Gantt-tabeller.

 • Instrumentpaneler och rapportmallar för projekt

  Använd instrumentpaneler och rapporter till projekt för att visualisera framsteg, hjälpa till att spåra hur väl gruppen håller deadlines och identifiera var flaskhalsar kan uppstå.

 • Appar för mobil projekthantering

  Använd appar för projekthantering för iOS och Android för att komma åt ditt arbete, uppdatera status för uppgifter, granska dokument och samarbeta med dina gruppmedlemmar.

 • Projektplansmallar

  Skapa snabbt nya arbetsutrymmen och projekt med fördefinierade projekthanteringsmallar baserade på bästa praxis.

 • Projektutbud

  Ge berörda parter verktyg för att spåra prestandan över projekt som är viktiga för dem och identifiera samt ta itu med projekt som kan behöva åtgärdas.

 • Förfrågningar

  Fånga idéer för nya arbetsytor i Projectplace.

 • Tidsspårning

  Gör det enkelt för dina användare att spåra och hantera sin tid med hjälp av tidsrapporteringsfunktioner mot samtliga uppgifter och aktiviteter.

 • Gruppkommunikation i realtid

  Engagera dina gruppmedlemmar genom att ge dem möjligheten att dela återkoppling, idéer och frågor direkt.

 • Integrationer/API

  Skapa anpassade applikationer och tillägg, och möjliggör integrering i andra system – till exempel företagets intranät eller en mobilapp.

Se fler funktioner

Allt ingår


Inga nivåer. Du får allt. En enkel prisplan med alla funktioner i Projectplace med obegränsade projekt och obegränsat antal gruppmedlemmar.

Tusentals organisationer världen över använder Projectplace

 • Users Fler än 1 100 000
 • företag Fler än 2 000
 • länder Fler än 25
 • hanterade projekt Fler än 185 000

Koppla till applikationer som du redan använder


Det är enkelt att få arbetet gjort när din grupp har de bästa projekthanteringsverktygen.

 • • Dropbox
 • • Microsoft Team
 • • Box
More Projectplace Integrations

Testa gratis Projectplace programvara för hantering av samarbetsprojekt

Projectplace Free TrialFully-functional 30-day trial • Planview projectplace-thick