Säkerhet, tillit och trygghet

Planview Projectplace tillit och säkerhet


Projectplace är en SaaS-lösning för företagshantering som kombinerar onlineverktyg för teamsamarbete med programvara för projekthantering för att underlätta slutförandet av teamprojekt och dagliga arbetsuppgifter över teamen. Projectplace kan användas för att planera teamprojekt, schemalägga uppgifter, samarbeta i dokument och spåra teamens framsteg med hjälp av integrerade kanban-tavlor, Gantt-scheman och kommunikationsverktyg.

Läs dokumenten nedan för ytterligare information om hur Projectplace säkerställer att data hålls säkra och privata.

Besök Planviews centrum för tillit och säkerhet