Översätt strategi till resultat

med Planview Enterprise One

Snabba på det strategiska utförandet med Planview Enterprise One genom att integrera affärs- och teknologiplanering, optimera alla resurser och leverera banbrytande produkter, tjänster och kundupplevelser för att uppnå maximal prestanda i företaget.

Nyckelfunktioner i Planview Enterprise One

 • Översätt strategi till leverans på organisationsomfattande, tvärfunktionell skala med färdplaner som kopplar nödvändiga investeringar, resultat, affärsförmågor, milstolpar, teknik och ekonomi för att förverkliga strategier.

  • Strategisk planering

   Förverkliga din strategi. Översätt överordnade uppdrag och mål till specifika investeringar som krävs för att förverkliga strategin över avdelningar och geografiska områden.

  • Programhantering

   Utnyttja programhantering för att leverera strategiska initiativ Nå bortom traditionella organisatoriska och geografiska silos.

  • Färdplanering

   Bygg färdplaner som kopplar samman strategi, investeringar, projekt och resurser. Se till att organisationen håller rätt kurs i fråga om leveransen av produkter, teknik och applikationer.

  • Prioriteringar av investeringar

   Rangordna och analysera investeringar efter affärsmässiga drivkrafter, och använd "vad händer om"-scenarier för att jämföra alternativ. Skapa ett optimerat utbud för att driva strategiska framgångar.

  • Ekonomisk planering

   Sätt upp ekonomiska mål för dina utbud. Hantera dem med funktioner för budgetering, prognoser och spårning av kostnader samt fördelar.

 • Samla in och utvärdera behov inom företaget från ostrukturerade idéer till formella projektförfrågningar på ett enda ställe.

  • Hantering av efterfrågan

   Se efterfrågan från alla delar av företaget. Utvärdera förfrågningar för att utnyttja dina begränsade resurser på bästa möjliga sätt.

  • Ideationshantering

   Samla vinnande idéer som ökar din konkurrenskraft. Driv fram innovationer genom att samla idéer, automatisera rangordningen av idéer och anpassa idéer till behov och förmågor.

  • Processautomatisering och processhantering

   Förbättra tiden till leverans och marknaden. Hantera och automatisera affärs- och teknikprocesserna som driver dina projekt och grupper.

 • Planera och optimera människor, arbete, teknik och affärsförmågor, anpassa enkelt planer efter ändrade omständigheter. Visualisera relationerna över olika portföljer som integrerar strategi, kapacitet, tillämpningar, program och projekt.

  • Programhantering

   Fånga behovet, bygg upp planer, prioritera portföljer, balansera kapacitet över behov, och hantera ekonomi. Vår helhetsapproach omfattar även dina portföljer.

  • Kapacitetsplanering

   Få till stånd rätt kompromisser där medarbetare och pengar optimeras. Kontinuerligt stöd för investerings- och kapacitetsplanering maximerar dina resurser för strategiska resultat.

  • Business Capability Planning

   Evaluate business capabilities against business goals. Help the business anticipate investment opportunities and make planning a continuous process.

  • Metamodel

   Model complex portfolios and enhance governance with our library of component types. It is based on best practices of the Global 2000 to streamline your work.

  • Scenario Modeling

   Analyze alternate models for transformation. Create technology and application models to examine scenarios for moving to a new future state.

  • Impact Analysis

   Validate change options effectively. Understand how potential changes will affect your business to ensure accurate scoping and predictable delivery times.

  • Automated Data Collection

   Anslut till de bästa källorna för teknikportföljdata. Säkerställ att den information du använder för att fatta beslut är aktuell, korrekt och konsekvent.

  • Prognoser och aktuella värden

   Hantera kostnader mot budgeten över portföljer. Balansera din portfölj efter kapital- och utgiftsbegränsningar.

  • Standards Catalog

   Definiera en standard för teknik över hela ditt företag. Bygg vidare på metamodellen och adressera tekniker, versioner, livscykler och uppdateringscykler.

 • Hantera och leverera inom alla typer av arbete, teknik och applikationsportföljer. Översätt affärskrav till standarder för att uppfylla strategiska mål, reducera kostnader och begränsa risker.

  • Status och bemanning för allt arbete

   Få en komplett approach för alla typer av arbete – traditionellt, Agile, iterativt och i grupp. Balansera arbete och resurser och håll grupper produktiva.

  • Resurshantering

   Använd dina resurser så effektivt som möjligt. En skalbar användarupplevelse säkrar att alla arbetar på rätt prioriteringar, med syftet att leverera rätt resultat.

  • Projektplanering och projekthantering

   Säkerställ att projektleveranser sker i tid och enligt budget. Scheman och milstolpar håller människor och projekt på rätt kurs för maximal effekt, och instrumentpaneler synliggör prestandan.

  • Iterativ arbetshantering

   Ta en iterativ approach till projektutförande och leverans och tillämpa Agile koncept för att planering och hantera arbetet.

  • Kostnader och faktiska värden

   Se planerade och faktiska ekonomiska värden för projekt och program. Se till att saker och ting håller rätt kurs så att leveransen sker enligt budget, och avvärj problem innan de hinner påverka planen.

  • Hantering av tillämpnings- och teknikportföljer

   Standardize and rationalize technology and application portfolios. Catalog and evaluate assets and plan for optimized portfolios that support the business well.

  • Tidsrapportering

   Skaffa dig kunskap om hur dina medarbetare använder sin arbetstid. Effektiviserade och robusta tidrapporter fångar snabbt upp både arbete som görs som en del av projektet och som inte ingår i projektet, både på datorn och i mobilen.

  • Styrning och standarder

   Monitor compliance with technology standards. Plan for a standard technology stack with predictable implementation times and costs; track compliance with reports.

  • Design Patterns

   Skapa standardarbetsflöden med designmönster. Få tillgång till färdiga mönster och modifiera mönster som upptäckts genom användning för att rationalisera arbetet och begränsa risker.

  • Lifecycles

   Purposefully manage the life of applications and technologies. Document and share critical milestones so that all decision makers know when to use which technology.

  • Ad-hoc Analysis

   View, analyze, and manage interconnected enterprise-level portfolios. Perform real-time and dynamic analysis of organizational business and technology assets.

  • Centralized Repository

   Utnyttja en källa för tekniska tillgångar och en källa för projekt. Se relationer mellan och till affärsförmågor, organisationer, program och strategier.

 • Koordinera leverans och fördelar från produkter, tjänster och andra resultat som uppnår strategiska mål.

  • Resultatcentrerade färdplaner

   Synkronisera schema, milstolpar, utgåvor och ekonomi för varje resultat med nyckelinformation om de tillhörande program och projekt.

  • Leverera produkt- och applikationsresultat

   Driv IT- och produktstrategier över hela organisationen. Använd färdplaner för produkter och applikationer som innehåller program, projekt, viktiga milstolpar och utgåvor.

  • Application, Services, and Products TCO

   Förstå TCO för att förvalta en applikation, tjänst, teknik eller produkt.

 • För samman grupper för att få saker uträttade, oavsett var de arbetar.

  • Samarbetshantering

   Samarbete med Planview Projectplace håller grupper på samma spår och arbetsbelastningen hanterbar.

  • Kanban-tavlor online

   Visualisera arbetsflödet och framsteg för alla dina gruppers projekt och åtaganden.

  • Gruppkommunikation i realtid

   Engagera dina gruppmedlemmar genom att ge dem möjligheten att dela återkoppling, idéer och frågor direkt.

 • Fatta informerade beslut under varje steg på vägen och tillhandahåll synlighet och styrning på företagsledningsnivå.

  • Portföljrapportering och -visualiseringar

   Fatta bättre portföljbeslut. Fler än 200 rapporter och visualiseringar som du kan börja använda direkt för en helhetsbild av projektet, tekniken, tillämpningen och produktlandskapet.

  • Analysera via instrumentpanelen

   Få mycket god översikt över situationen för dina portföljer med interaktiva och lättöverskådliga instrumentpaneler. Se resultat avseende strategi, program, projekt, produkter, tillämpningar, teknik och resurser.

  • Analyser och rapportering

   Förstå resultat och undersök problem via rapporter och analyser som är enkla att komma åt och dela via helt inbäddade Microsoft Power BI i menyflikar och paneler. Fatta datadrivna beslut snabbt för informerade åtgärder.

Planview Enterprise One-certifieringar

 • Skyhigh Enterprise-Ready

  Skyhigh Enterprise-Ready

  Skyhigh CloudTrust-bedömningen förkortar utvärderingsprocessen från veckor till timmar, ger en objektiv, holistisk bedömning av Planview Enterprise Ones säkerhetsegenskaper och företagsberedskap.

 • AICPA-certifierad

  AICPA-certifierad

  Denna molnsäkerhetsgranskning verifierar för kunder att Planview Enterprise One uppfyller tuffa krav gällande säkerhet.

 • TOGAF 9

  TOGAF 9

  Planview Enterprise One är TOGAF 9 certifierad, en indikation på att det tillhandahåller ett tillvägagångssätt för att designa, planera, implementera och styra en teknikarkitektur för företagsinformation.

Planviews lösningar för projektportföljhantering kan anpassas till alla PMO:er

Planview erbjuder PPM-lösningar som passar alla PMO:ers behov. Se våra rollbaserade produktdemos och lär dig hur Planviews lösningar för projekt- och portföljhantering kan hjälpa ditt PMO prioritera arbete, hantera resurser och göra det möjligt för ditt företag att leverera det arbete som är viktigt.

Planview PPM Pro

PPM Pro är perfekt för dem som precis har börjat i PPM och vill utveckla sin resurshantering och portföljprioritering.

• Show more of product features

Visa rollbaserade demos

• Show less of product features

Dölj rollbaserade demos

 • PMO-ledare

  Portföljhanteringslösningar skapar insyn och driver på bättre beslutsfattande genom att mäta resultat, upptäcka problem och hantera mätvärden och KPI:er.

 • Portföljhanterare

  Läs hur portföljhanterare fokuserar på att leverera strategi och förbättra beslutsfattandet.

 • Resurshanterare

  Lär dig hur resurschefer arbetar för att fatta de bästa besluten för teammedlemmar och användning.

 • Project Manager

  Läs hur projektledare utgör en integrerad del i översättningen av den strategiska planen till arbetsleverans.

 • Team Member

  Läs hur teammedlemmar använder specialbyggda verktyg för leverans, oavsett hur de arbetar.

Planview Enterprise One

Planview Enterprise One gör det möjligt för mer mogna PMO:er och EPMO:er att driva på strategiskt genomförande i allt arbete, personal, kapacitet och ekonomi.

• Show more of product features

Visa rollbaserade demos

• Show less of product features

Dölj rollbaserade demos

 • PMO-ledare

  Portföljhanteringslösningar skapar insyn och driver på bättre beslutsfattande genom att mäta resultat, upptäcka problem och hantera mätvärden och KPI:er.

 • Portföljhanterare

  Läs hur portföljhanterare fokuserar på att leverera strategi och förbättra beslutsfattandet.

 • Programansvarig

  Läs hur programchefer definierar resultatkartor och använder scenarioanalys för att optimera portföljer.

 • Resurshanterare

  Lär dig hur resurschefer arbetar för att fatta de bästa besluten för teammedlemmar och användning.

 • Project Manager

  Läs hur projektledare utgör en integrerad del i översättningen av den strategiska planen till arbetsleverans.

 • Team Member

  Läs hur teammedlemmar använder specialbyggda verktyg för leverans, oavsett hur de arbetar.

 • PMO-ledare

  Portföljhanteringslösningar skapar insyn och driver på bättre beslutsfattande genom att mäta resultat, upptäcka problem och hantera mätvärden och KPI:er.

 • Portföljhanterare

  Läs hur portföljhanterare fokuserar på att leverera strategi och förbättra beslutsfattandet.

 • Resurshanterare

  Lär dig hur resurschefer arbetar för att fatta de bästa besluten för teammedlemmar och användning.

 • Project Manager

  Läs hur projektledare utgör en integrerad del i översättningen av den strategiska planen till arbetsleverans.

 • Team Member

  Läs hur teammedlemmar använder specialbyggda verktyg för leverans, oavsett hur de arbetar.

 • PMO-ledare

  Portföljhanteringslösningar skapar insyn och driver på bättre beslutsfattande genom att mäta resultat, upptäcka problem och hantera mätvärden och KPI:er.

 • Portföljhanterare

  Läs hur portföljhanterare fokuserar på att leverera strategi och förbättra beslutsfattandet.

 • Programansvarig

  Läs hur programchefer definierar resultatkartor och använder scenarioanalys för att optimera portföljer.

 • Resurshanterare

  Lär dig hur resurschefer arbetar för att fatta de bästa besluten för teammedlemmar och användning.

 • Project Manager

  Läs hur projektledare utgör en integrerad del i översättningen av den strategiska planen till arbetsleverans.

 • Team Member

  Läs hur teammedlemmar använder specialbyggda verktyg för leverans, oavsett hur de arbetar.

Informationen du behöver

Utöka dina kunskaper om portfölj- och resurshantering

med faktablad, webbsändningar, analysrapporter med mera.

Gå till resurscentret