The Planview and AWS Connection

Planview has selected AWS as its preferred public cloud provider

Drive on-strategy delivery at speed with Planview solutions running on AWS


At Planview, we’re building the future of connected work, connecting the business from ideas to impact, and accelerating the achievement of what matters most. Planview uses AWS’s broad portfolio of cloud technologies and solutions to drive the efficiency, security, and reliability needed to scale Planview’s connected platform of solutions and accelerate innovation for Planview’s customers.

AWS Partner

“Continuous innovation is at the core of our mission to build the future of connected work for our customers and AWS provides us with the reliable foundation and agility we need to continue to drive innovation, scale our global operations, and quickly, securely, and efficiently serve as the backbone for our connected platform that supports both our organization and our customers. With AWS, we will continue to help our growing customers connect their ideas to impact, across projects and products, and deliver positive outcomes – especially in times of change.”


Razat Gaurav

Verkställande direktör, Planview

Connect your business, from idea to impact

Planview’s full spectrum of solutions creates an organizational focus on strategic outcomes and empowers teams to deliver their best work, no matter how they work. The comprehensive Planview platform and enterprise success model enables our customers to transform at the speed of opportunity and deliver competitive products, services, and customer experiences.

  • Förbättra tiden till värde och förutsägbarhet

    Uppfyller konsekvent kund- och marknadsåtaganden med tidiga varningar om begränsningar. Planview möjliggör en mer exakt planering – med hjälp av ledande indikatorer och bättre kapacitetsantaganden – och förkortar tiden från idéer till affärsresultat.
  • Öka effektiviteten för att frigöra kapacitet

    Håll dina team fokuserade på strategiska mål genom att använda integrerad måluppföljning i hela arbetsflödet. Planview ger djup insyn i kapacitetsutnyttjande och hjälper företagsledare att minska driftskostnaderna och omfördela resurser genom att proaktivt identifiera och åtgärda slöseri och begränsningar.
  • Minskad risk för dina strategiska satsningar

    Hantera osäkerheten med tillförsikt när interna eller externa förhållanden förändras. Planview levererar fullständiga, användbara data som gör det möjligt för företagsledare att jämföra och prioritera strategiska initiativ – baserat på risk- och avvägningsscenarier – för att maximera affärsresultaten.

Better together: Planview and AWS


Leveraging the breadth and innovation of AWS cloud technologies and solutions enables Planview to quickly respond to new market opportunities and become even more effective at delivering on customers’ needs. Planview is working with AWS to drive innovation, enhance security and improve scalability of the Planview Platform. Planview is also working with the AWS Marketplace to deliver a simplified and swift procurement experience for customers globally. With this cloud infrastructure, Planview will continue to provide first-class service to its 2.6 million users worldwide.

Våra lösningar för portföljhantering och Work Management ökar möjligheterna för över 4500 kunder och 2.6 miljon användare världen över