Periodisk projektrapport

Generera en projektrapport med grundläggande projektinformation, färdplan, information om milstolpar, uppgifter (slutförda, aktiva och i riskzonen eller efter schemat), risker, förfrågningar, problem, buggar och tidsrapporter.

About This App

Generate a Project Report with basic project information, roadmap, details on milestones, tasks (completed, active, and tasks at risk or off/track), risks, requests, issues, bugs, and timesheet reports.

Skärmbilder