Schemaläggning för efterträdare

Ändrar automatiskt schemat för efterträdaren om den som arbetar på posten innan är klar tidigare eller är försenad.

About This App

Ändrar automatiskt schemat för efterträdaren om den som arbetar på posten innan är klar tidigare eller är försenad.

Workflow Rules List

EntityRule NameDescription
Work ItemReschedule successors when predecessors are complete