Apptio Targetprocessintegration

Apptio Targetprocessintegration


Synlighet är nyckeln i Apptios målprocess. PO och PMO som genomför planering från en hög nivå kan gå ner för att få detaljer från en operativ nivå. Denna spårbarhet uppmuntrar till ansvarstagande och transparens mellan team och avdelningar. Med Tasktop's Apptio Targetprocess integration kan teamen använda Apptio Targetprocess för att visualisera inkommande data och fungera som en central sanningspunkt för dina projekt eller projektportfölj.

  • Integrera Apptio Targetprocess med Jira, Rally (CA Agile Central) och många fler.
  • Eliminera behovet av att manuellt skapa eller uppdatera arbetsobjekt i andra system.
Se versioner som stöds

Andra populära integrationer

  • • broadcom-gateway
  • • Microsoft
  • • jira-gateway
  • • git-gateway
  • • salesforce-gateway
Fler integrationer

Få en produktöversikt


Se hur Planview Hub kan hjälpa dig att ansluta din verktygskedja i denna demo på begäran.

Ta en produktturSePlanview Hub i aktion • Kontakt