Logga in

Populära sökningar

PPM Pro

Hantering av projektbudget

Följ upp finansiell information för projekt

Lär dig hur funktionerna för projektbudgethantering i PPM Pro kan hjälpa dig att spåra projektkostnader.

Se demonstration Se hur Planview PPM Pro fungerar
 • Få ordning på röriga projektbudgetar

  En del av de framgångar man når med PPM är att projekt levereras i tid och enligt budget. Många programvaruapplikationer för projekthantering låter dig ange standardinformation för projektbudgetar samt grundläggande ekonomisk information, men de ger dig inte möjlighet att hantera eller fullt ut åskådliggöra den större ekonomiska omfattningen av dina projekt så att du kan förstå om du verkligen håller din budget. Skapa en väg till framgång genom att först och främst följa upp ekonomin och sedan utnyttja budgeten och faktiska värden för att fatta bättre projektbeslut. Planview PPM Pro gör det möjligt för projektledare att:

  • effektivt tilldela resurser enligt budgeterade timmar och kostnader och beakta roll- och resurstaxor som kan förändras över tiden
  • redogöra för kostnaden för faktiska resursinsatser med hjälp av inskickade tidrapporter
  • följa upp materialkostnader, och -fördelar, såsom maskinvara, programvara eller andra tillgångar
  • Differentiera ekonomin efter tid, budget och olika poster:
   • diskonterad kontra operativ
   • fakturerbar kontra icke-fakturerbar
   • intäkter kontra kostnader
   • prognostiserade kontra faktiska utgifter
  • enkelt konfigurera viktiga finansiella beräkningar som prognostiserad slutkostnad, avkastning på investering osv.
  • tillvarata och begära ytterligare finansiella mätvärden med samtyckesbaserade arbetsflöden
 • Anta ett positivt tänkesätt för tidsspårning

  Borra ner till den detaljnivå som krävs för resurstids- och utgiftsposter utan någon komplicerad eller frustrerande projektkostnadshantering och -planering. Du kan inte bara vara säker på att du får den information som krävs för att göra de bästa resursfördelningarna, dina teammedlemmar kommer även att veta att deras insatser och bidrag är avgörande bitar av pusslet.

  • Fastställ gränser vid behov för hus mycket tid en resurs kan ange för en projektuppgift.
  • Var delaktig i godkännandeprocessen för resurstidrapporter som skickats in för ditt projekt
  • Övervaka och kontrollera vilka material- och resursutgifter som kan redovisas mot ditt projekt.

  Med Planview PPM Pros Team Member Plus kan du ge teammedlemmarna en PPM-tidrapport som är inbyggd i en upplevelse av den kollaborativa arbetshanteringen. Teammedlemmar kan planera sitt projektarbete, utföra uppgifter med kanban-tavlor, samarbeta med andra och skicka in sina tidrapporter på ett enda ställe, och du tillvaratar viktig resurstid som krävs för att hantera leveransen av punktliga projekt som håller budgeten och därmed överensstämmer med verksamhetsstrategin.

 • Höj ribban för effektiv projektkostnadshantering

  Demonstrera hur bra du är på att spåra projektkostnader och visa framgångarna för viktiga sponsorer. Bygg en grunduppsättning med rapporter och instrumentpaneler som:

  • på ett proaktivt sätt håller intressenter informerade om de finansiella mått de bryr sig om
  • Möjliggör resurskostnadsanalys på både uppgifts- och projektnivå – ha självförtroendet att begära fler resurser om nödvändigt.
  • Visa hur faktiska värden spåras till budget
  • Avslöja hur mycket som spenderas på kapitaliserade utgifter kontra driftsutgifter
  • ser variationer i KPI-trender och vidtar åtgärder vid behov för att hålla dina projekt över strecket
  • styrker ditt projekts finansiella framgång mot punktlig och budgetmässig leverans.
 • Behöver du fånga upp ekonomiska data från andra system?

  Integrera med befintliga avdelningsöverskridande system för att tillvarata viktiga dataflöden för resurstidskostnader och andra projektutgifter. Med en enda sanningskälla i Planview PPM Pro har du fullständig insyn i hur faktiska värden följs upp mot budgeten. Planviews Integrations-as-a-Service (IaaS) erbjuder konfigurerbara integrationer för system som SAP, Oracle, Infor eller Atlassian JIRA och stöd för anpassade integrationer för egenutvecklade system. Etablera och utvidga din organisations centraliserade bästa praxis för projektportföljhantering med Planview PPM Pros budgetmässiga och ekonomiska kapacitet.

Informationen du behöver

Läs mer om hantering av projektutbud

Besök vårt resurscenter där du kan bläddra bland faktablad, e-böcker, on-demand-webbsändningar och annat material.

Gå till resurscentret

Hantering av projektbudget

är bara en av PPM Pros kraftfulla funktioner


Det är enkelt att driva ditt PMO till nästa nivå när din grupp har den bästa programvaran för hantering av projektutbud.

 • Hantering av projektutbud

  Etablera ett centraliserat projektutbud. Skapa insyn i projekt och resurser för att möjliggöra styrning och förbättrat utförande över hela organisationen.

 • Hantering av projektinslussning

  Gör det möjligt att fånga upp projektförfrågningar, nya idéer och arbete utan att drabbas av överbelastning. Hantera arbetsrelaterad efterfrågan genom poängsättning och prioritering av de förfrågningar som inbringar det största värdet.

 • Anpassning, projektprioritering

  Prioritera arbete för att anpassa det till verksamheten och skapa mer värde. Anpassa projekt för att nå affärsmålen med hjälp av en top down-metod för att poängsätta och prioritera arbete.

 • Verktyg för resurshantering

  Försäkra dig om att rätt resurser arbetar på rätt projekt. Förbättra projektleveransens punktlighet och se resurser per roll eller uppsättning färdigheter samt tillgänglighet för att analysera utnyttjandet.

 • Spårning av projekttid

  Spåra timmar och kostnader för arbete. Driv redovisningsansvar och prestanda genom att klargöra vem som arbetar med vad och genom att främja införande med hjälp av användarvänlig mobil åtkomst.

 • Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

  Använd realtidsanalyser för att mäta och hantera projekt och resurser. Få insyn med hjälp av standardstatistik och ad hoc-rapporter, och dela enkelt instrumentpaneler med berörda parter.

 • NPD Portfolio Management

  Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen och få snabbt ut rätt idéer till marknaden. Jämför scenarier för att säkerställa att du har rätt NPD-utbudsmix för att uppnå din produktstrategi.

 • Verktyg för projektgruppssamarbete

  Hantera genomförande av uppgifter och projekt i samarbetsinriktade arbetsutrymmen som sammanför grupper. Fånga upp projektinformation som matas in i dina PPM Pro-projekt för spårning och insyn.

 • Hantering av projektbudget

  Hantera prognoser, budgetar och kostnader, och spåra planer kontra faktiska värden för att fånga upp möjliga charge-backs och besparingar med PPM Pro.

 • Molnbaserad projekthantering

  PPM Pro ligger globalt på Amazons EC2-molnplattform och är SOC 2 Type II-verifierad för säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, sekretess och integritetsskydd.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Använd prediktiva analyser för att snabba upp planering av projektutbud. Skapa scenarier för att fastställa vilket arbete som genererar högsta möjliga värde med den givna budgeten eller begränsningar i fråga om arbetskraft.

 • Gantt-tabeller

  Visa hur projekt i ditt utbud framskrider med integrerade funktioner för Gantt-tabeller.

 • Utbudshantering för Agile

  Få insyn i Agile-arbete och se till dina gruppmedlemmar spårar utgivningsprocessen för att anpassa utbudet till affärsstrategin.

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder PPM Pro.

Se fler funktioner

2019 Gartner Magic Quadrant for Project and Portfolio Management


Gartner har utsett Planview till en Ledare i May 2019 Gartner “Magic Quadrant for Project and Portfolio Management” och positionerat dem högst för sin genomföringsförmåga och längst fram för sin fulländade vision för andra året i rad.

Hämta rapporten: Gartner Magic Quadrant för projekt- och portföljhantering 2019

”Planview PPM Pro fyller klyftan mellan utspridda data och de människor som behöver uppgifterna. Planview PPM Pro gör det möjligt för oss att generera användarspecifik rapportering på hög nivå och ner till detaljnivå, så att de som behöver uppgifterna har tillgång till dem utan att behöva gräva efter dem.”


Michelle Bates

PMO-chef vid Purdue University

Koppla till applikationer som du redan använder


Sömlöst integrera Planview PPM och de applikationer som du använder dagligen, i molnet eller på plats, för att:

 • Dela data och förbättra samarbete
 • Ha ett registreringssystem för insyn i arbetsstatus
 • Skapa standarder för inlästa data och anpassade åtgärder
 • Jira
 • Oracle
 • Zendesk
 • sap