Make better, faster decisions using impactful visualizations Se

Make better, faster decisions using impactful visualizations

Make better, faster decisions using impactful visualizations

Generera dynamiskt interaktiva visualiseringar som möjliggör meningsfulla affärssamtal om teknologi – istället för tvärtom. FA-verktyg tillhandahåller interaktiva analyser som avslöjar beroenden mellan applikationer och teknologiinfrastruktur i en affärskontext.
 • Multiple Visualization Types

  Använd Planviews hanteringslösning för förmågor och teknologi för att skapa alla typer av visualiseringar och diagram för företagsarkitekturen, inklusive stapeldiagram, cirkeldiagram, heat maps, hierarkikartor, tidslinjer och roadmaps.

 • Pre-Defined Visualization Library

  Publicera snabbt teknologisvaren som dina intressenter behöver. Du kan välja mellan mer än 200 fördefinierade visualiseringar.

 • Custom Visualizations

  Anpassa fördefinierade visualiseringar, eller skapa och dela nya vyer med visningsinställningar som är enkla att konfigurera.

 • Dashboards for Non Architects

  Share your enterprise architecture data through Microsoft Power BI self-service dashboards that let business stakeholders get visualizations on any device without needing technical skills or training.

Deliver impactful visualizations faster Se

Deliver impactful visualizations faster

Deliver impactful visualizations faster

Hoppa över processen med byggande av metamodeller, och börja modellera din arkitektur genom att utnyttja den utbyggbara, inbyggda metamodellen i företagsarkitekturlösningen.
 • Industry Leading Meta-Model

  Benefit from a meta-model built from 20 years of experience across all industries, covering all business, information, process, technology, and application architecture concepts.

 • Extensible

  Easily modify or create new meta-model objects when you need to model unique architecture elements.

 • Built-In Reports Linked to Meta-Model

  Save time by modeling only the elements of the meta-model required for out-of-the-box reports and visualizations you need.

Model applications, technologies, and interdependencies in a business context Se

Model applications, technologies, and interdependencies in a business context

Model applications, technologies, and interdependencies in a business context

Säkerställ datakonsekvens för de visualiseringar du behöver för att fatta teknologirelaterade beslut. Använd Planview Enterprise Ones lagringsbaserade visuella modelleringsförmåga för att skapa en konsekvent bild av din teknologi över hela ditt FA-team.
 • Meta-Model Based

  Se till att alla arkitekturmodeller är konsekventa – det ger dig ökad förmåga att kommunicera arkitekturkoncept över hela företaget.

 • Data Capture

  Automatically capture and store the data and relationships drawn while modeling into a centralized repository to be available for reporting and analysis.

 • Scenario Modeling

  Gör en visuell jämförelse av alternativa framtidsscenarier för att se effekterna av föreslagna förändringar i din teknologimiljö.

Lär dig mer om FA-modellering och visualisering

med faktablad, webbsändningar, analysrapporter med mera.

Gå till resurscentret


See Our EA Tools, in Action, for Visualization, Modeling, and Analysis

Se demo • See Our EA Tools, in Action, for Visualization, Modeling, and Analysis