Define roadmaps to lead transformation Se

Define roadmaps to lead transformation

Define roadmaps to lead transformation

Med roadmaps kan företagsarkitekter analysera affärsförmågor mot strategin, identifiera effekter och föreslå de investeringar som krävs för att förbättra eller skapa nya förmågor.
 • Integrerade roadmap-visualiseringar

  Create cross-functional roadmaps that connect the investments, outcomes, milestones, and financials required to realize strategies.

 • Strömlinjeformat strategiutförande

  Easily adapt your strategic plan as conditions change with timeline visualizations that allow you to understand relationships, account for interdependencies, and have consistency in overall direction.

Compare different approaches with investment scenarios Se

Compare different approaches with investment scenarios

Compare different approaches with investment scenarios

Med FA kan man bygga flera investeringsscenarier för att utvärdera alternativa metoder för att uppnå affärsmål och jämföra sorterat på kostnad, risk, fördelar, resurser samt effekt på affärsförmågor.
 • Ekonomisk planering

  Set realistic goals, understand planned and actual costs, and quantify metrics to effectively plan, track, and measure performance.

 • Scenarieplanering och investeringsprioriteringar

  Define scenarios to evaluate alternatives and then rank and prioritize investments based on business and technology drivers to understand the impacts of the potential decisions.

Measure progress with quantifiable metrics Se

Measure progress with quantifiable metrics

Measure progress with quantifiable metrics

Kommunicera planens status effektivt till ledningen och berörda parter. Företagsarkitekter kan definiera mätbara mått, utvärdera ROI och anpassa planen för att upprätthålla strategiskt fokus.
 • Strategiska dashboards och visualiseringar

  Håll berörda parter informerade och engagerade med dashboards för ledningen som används för att kommunicera framsteg samt med interaktiva visualiseringar för att utforska trender.

 • Snabba upp implementeringen av mål

  Achieve benefits for your organization faster and with less risk by promoting measurable accountability to drive strategic performance.

Lär dig mer om strategisk planering

med faktablad, webbsändningar, analysrapporter med mera.

Gå till resurscentret


See Our IT Strategic Planning and Roadmapping Software in Action

Se demo • See Our IT Strategic Planning and Roadmapping Software in Action