Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

När du väljer mellan Kanban och Scrum är det inte alltid nödvändigt att göra åtskillnad eftersom Kanban och Scrum kan gå hand i hand. Här är mer om Kanban vs. Scrum och deras likheter och skillnader.

Många Scrumteam använder också Kanban som visuell process och projekthanteringsverktyg. Vissa team föredrar att enbart använda Scrum på grund av dess preskriptiva karaktär (mindre tvetydighet), men många Scrumteam har tagit till sig utvalda principer ur Kanban som är användbara då de lägger till mer synlighet i projekten.

The Agile Manager’s Handbook: How to be an effective Agile leader

Learn the essentials of Agile leadership, including the 5 core skills that all Agile managers must have.

Se e-boken • The Agile Manager’s Handbook

AgilePlace Free Trial: AgilePlace Online Kanban Software

Sign up for a 30-day free trial and you and your team can start building online Kanban boards today. Experience for yourself how AgilePlace supports continuous delivery initiatives, eliminates waste and improves your team’s delivery processes and speed.

Börja utvärdera kostnadsfritt • AgilePlace Free Trial
Kanban-tavlor hjälper team att dela en samlad bild av arbetsprioriteringar och projektstatus så att teamen kan hantera sin leveranshastighet.
Kanban-tavlor hjälper team att dela en samlad bild av arbetsprioriteringar och projektstatus så att teamen kan hantera sin leveranshastighet.

Frågan om vilken arbetsmetod/vilka arbetsmetoder som fungerar bäst är inte lätt. Men många Scrum- och icke-Scrum-team har tagit till sig Kanban-metoden som ett sätt att visualisera sitt arbete.

Kanban vs. Scrum

Både Scrum och Kanban är iterativa arbetssystem som är beroende av processflöden och syftar till att minska slöseriet. Men det finns några viktiga skillnader mellan dem.

Kanban Scrum
Roller och ansvar Det finns inga förutbestämda roller för ett team. Det kan finnas en projektledare, men teamet uppmuntras att samarbeta och hoppa in om någon blir överbelastad. Varje teammedlem har en förutbestämd roll, där scrummästaren drar upp tidslinjerna, produktägaren fastställer mål och teammedlemmarna utför arbetet.
Förfallodatum / Leveranstidslinjer Produkter och processer levereras kontinuerligt efter behov (med förfallodatum som fastställs av verksamheten efter behov). Leveranserna bestäms av sprintar, eller fasta tidsperioder då en uppsättning arbete måste bli klar och redo för granskning.
Delegering och prioritering Använder ett "pull-system" eller ett systematiskt arbetsflöde som gör att medlemmarna bara kan "dra" fram nya uppgifter när den föregående är slutförd. Använder också ett "pull-system", även om en hel sats dras fram för varje iteration.
Ändringar Tillåter att ändringar görs halva vägen in i ett projekt, vilket möjliggör iterationer och kontinuerlig förbättring innan projektet slutförs. Det avråds bestämt från att göra förändringar under en sprint.
Mått på produktivitet Mäter produktionen med hjälp av "cykeltid", eller den tid det tar att slutföra en fullständig del av ett projekt från början till slut. Mäter produktionen med hastighet genom sprintar. Varje sprint läggs ut rygg mot rygg och/eller samtidigt så att varje ytterligare sprint vilar på den föregående sprintens framgång.
De bästa applikationerna Bäst för projekt med mycket olika prioriteringar. Bäst för team med stabila prioriteringar som kanske inte förändras så mycket över tid.

I IT Scrum inträffar alla aktiviteter i samma takt enligt projektplanen. Alla kommer överens om en större plan, som delas upp i mindre segment. Teamet gör samma uppsättning aktiviteter i cykler eller iterationer som utförs på föreskrivet sätt. Detta är bra ibland, men om det blir en försening kan hela projektet stoppas.

I Kanban är aktiviteterna vanligen inte sammanbundna på ett sådant sätt. Scrum-team som använder Kanban som ett visuellt hanteringsverktyg kan få arbete levererat snabbare och oftare. Prioriterade uppgifter utförs först, eftersom teamet tillsammans bestämmer vad som är bäst med hjälp av visuella ledtrådar från Kanban-tavlan.

Det bästa är att Scrum-team kan använda Kanban och Scrum på samma gång. När man överväger Kanban vs. Scrum finns det likheter, men det finns också många skillnader mellan Kanban och Scrum att tänka på.

Är Kanban Scrum?

Kanban is not Scrum, and there are several distinctions between Kanban and Scrum, though they are both work methods. Scrum is an agile framework that was first conceptualized by Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka in the “New New Product Development Game.” The 1986 product development strategy was a way toward “organizational knowledge creation,” according to Takeuchi and Nonaka. Today, the study and evolution of Scrum continues, and business teams are constantly finding new ways of leveraging it as a useful tool.

I dag använder kunskapsarbetare Kanban-metoden för att förbättra många områden som produktivitet, effektivitet, cykeltid och kvalitet.

Kanban fungerar mycket bra när det används tillsammans med Scrum eller någon annan Agile-metod. Kanban kan i grund och botten användas för att visualisera och förbättra arbetsflödet, oavsett vilken metod som används för att utföra arbetet.

Scrum är en iterativ och inkrementell arbetsmetod som ger ett mycket föreskrivande sätt som arbete utförs på. Scrum-team har definierade processer, roller, ceremonier och föremål.

Arbetet delas upp i sprintar, eller fasta tidsperioder, där ett segment av arbetet måste slutföras innan nästa sprint kan påbörjas. En sprint kan vara vilken tidsperiod som helst, även om tvåveckors- och 30-dagarssprintar är vanligast.

Scrumstatusuppdateringar och prioriteringsmöten leds av scrummästare. En scrummästare är en person i ett Scrum-team som är ansvarig för att se till att teamet följer de standarder som Scrum ställer upp.

Kanban kan anpassas för att passa de processer och arbetssystem ditt team och/eller företag redan har på plats. När en arbetsmetod har antingen antagits eller utvecklats baserat på Agile-principer kan ditt team börja använda Agile-verktyg som Kanban-tavlor och projektprognosverktyg för att hantera projekt, arbetsflöden och processer på ett sätt som fungerar bäst för alla.