PPM Pro

NPD Portfolio Management

Øk hastigheten på prosjekter gjennom trinnvis utviklingsprosesser

Se hvordan de nye produktutviklingsfunksjonene (NPD) i PPM Pro strømlinjeformer den kontrollerte produktutviklingsprosessen.

Watch Demo See Planview PPM Pro in action
 • Sentraliser den portstyrte kommersialiseringsprosessen til en rask markedsføringstid

  Fremskynde FoU-produktiviteten ved å gi et enkelt system for å administrere utviklingsprosessen for portstyrte produkter, eliminer tunge regneark og presentasjoner lagret på skrivebord og delte filmapper. Gi dine teammedlemmer muligheten til å bevege seg raskt og trygt gjennom stadier og porter med forskriftmessige maler og milepæler som er bygd inn i prosjektutførelsen for å unngå tapte trinn og for å redusere prosjektrisiko. Enten du bare begynner eller har brukt en portstyrt prosess i årevis, å ha en enkelt sannhets kilde for produktutvikling reduserer kostnad og forbedrer sannsynligheten for levering over tid.
  • Repeterbarhet: Strømlinjeform prosessen fra idé til lansering med maler for prosjektplan og trinnvis resultat for å drive frem effektivitet – reduser prosjektrisiko ved å integrere aktiviteter og leveranser fra alle tverrfunksjonelle team som er involvert i å få produktene ut på markedet – ingeniørarbeid, juristikk, pakking, marked, økonomi, operasjoner og leverandørkjede
  • Synlighet: Tilby åpenhet i hvert produktutviklingsprosjekt, uavhengig av hvor det er i prosessen, ved å bruke bruksklare målinger, analyser og instrumentpaneler som ledere og ingeniører er ivrige etter å konsumere
  • Fleksibilitet: Konfigurer egendefinerte trinnkontroller for gatekeepere, prosesseiere og produktteam for å gjenspeile de unike vurderingsmålene for produktlinjene dine ved bruk av forskjellige felt og kriterier for innovativ, ny produktutvikling i motsetning til enkle linjeutvidelser og mindre endringer i produkter og emballasje
 • Evaluer og sammenlign flere scenarier for å sikre den beste porteføljeblandingen

  Slutt å si JA til enhver god idé som tas opp i organisasjonen, og begynn å ta smarte beslutninger basert på ressursrammer og prosjektytelse. Definer og fullfør vurderingskort for prosjektet, som vil hjelpe selskapet å nå sine strategiske produktutviklingsmål. Prioriter rekkefølgen i produktutviklingen din for å sikre at de mest virkningsfulle prosjektene er med i NPD-porteføljen og fullføres før tidsfristen.
  • Kalkuler verdi: Identifiser fordelene med hvert prosjekt ved hjelp av konfigurerbare felt basert på bedriftens spesifikke KPI-er og sammenligninger av prosjekter som skal legges til i NPD-porteføljen – med de samme pengene og ressursene kan du velge de prosjektene som har høyest verdi og evne til å gi selskapet, kundene og interessentene de beste fordelene
  • Analyser hva om-situasjoner: Skaff deg en faktabasert forståelse for hva som faktisk kan oppnås på grunnlag av ressursene, økonomien, teknikken og porteføljebegrensningene dine, og sammenligne potensielle resultater for å bestemme hvilke prosjekter som kan gi høyest avkastning uten at ressursene overbelastes
  • Avgjør kjør/stopp: Gi fullmakt til produktutviklingsledere slik at de trygt kan ta avgjørelser om prosjekter og porteføljer ved å vise dem potensielle resultater av kjør/stopp-avgjørelser i prosjektporteføljen
 • Velg prosjekter med høyere verdi som vil gi større produktinntektene

  Fokuser de to mest verdifulle ressursene dine – mennesker og penger – på prosjektene og produktene som vil ha størst innvirkning på selskapets sluttresultat. Øk marginene ved å redusere kostnadene til manuell prosjekt- og porteføljebehandling – bruk mer tid på å utvikle nyskapende produkter og mindre tid på å behandle regneark. Forenkle analyseprosessen for NPD-portefølje og foreta en proaktiv evaluering av potensielle markedsscenarier som kan påvirke din evne til å levere.
  • Sett mål: Skisser produktstrategien for å nå forretningsmål og sikre at hvert prosjekt i porteføljen er godt tilpasset for å bidra til suksess
  • Overvåk: Vurder fremdriften av produktutviklingsprosjekter underveis for å aktivt unngå potensielle hindringer og forsinkelser som kan blokkere veien til innovativ suksess
  • Balanser: Juster sammensetningen av prosjekter i porteføljen slik at du raskt kan reagere på konkurransepress, forskriftsendringer og markedsforhold uten kaoset som oppstår når du må lete etter data i siste liten – bruk den dyrebare tiden din på å analysere i stedet for å lete
 • Forsikre deg om at de riktige ressursene er tilgjengelige for å levere prosjekter i tide

  Høst de utrolige fordelene som er forbundet med synlighet inn i ressurskapasitet. Forsikre deg om at de riktige ressursene er tilgjengelige før du tar på deg nye jobber og gir grønt lys for prosjekter. Dra fordel av detaljerte ressursplaner for å flytte ressurser til prosjekter med høyest verdi, vende raskt når det oppstår forsinkelser og forbedre tidsnøyaktig utføring for hele produktporteføljen. Ressursstyring og kapasitetsplanlegging er nøkkelen til vellykket lansering av produkter på markedet til riktig tid.
  • Definer kapasitet: Kategoriser alle ressurser basert på nøkkelegenskap (inkludert rolle, ferdighet, plassering og rate), og blokker av utilgjengelig arbeidstid for å vise sann kapasitet og informere om ressursprognoser og bemanningsaktiviteter
  • Håndter tilgjengelighet: Overvåk pågående ressursetterspørsler underveis i prosjekter for å beskytte dem mot overbelastning og potensiell forsinkelse av prosjektferdigstillelsen og dermed også produktlanseringen
  • Mål ressursutnyttelse: Påvirk ressursbruken for å justere og introdusere nye ideer underveis i utviklingsprosessen og bruk tidligere faktiske forhold for å lettere estimere fremtidige ressurskrav
  Lær mer om ressursstyring »
 • Del porteføljeytelsespaneler og lever fleksible analyser

  Visualiser prosjektstatus, ressurspåvirkning, totalkostnad for utvikling og porteføljesammensetning ved hjelp av konfigurerbare, bruksklare instrumentpaneler og rapporter for å drive NPD-verdien oppover. Analyser i sanntid forenkler innsatsen ved å tilby handlingsdyktige data for interessenter i viktig produktutvikling. Publiser prosjekt- og NPD-porteføljeinformasjon for å sikre at alle beslutningstakere forstår produktutviklingen. Kast aldri bort tid igjen på å grave etter trinnresultat og kritiske data for å ta viktige beslutninger om produktporteføljen.
  • Forbedre synligheten: Mål hvert aspekt ved NPD-porteføljen din og hele den trinnvise kommersialiseringsprosessen med mulighet til å dele opp informasjonen på en rekke ulike måter – for eksempel basert på produktlinje, trinn, prosessytelse eller porteføljesammensetning – alt dette for å redusere risikoer forbundet med oppstartsforsinkelser som igjen kan ha negative konsekvenser for inntektsprognoser
  • Reduser manuell innsats: Reduser tiden og kostnadene forbundet med manuell datainnsamling og skriving av rapporter som utdateres raskere enn de kan skrives ut – i stedet kan du dra nytte av konfigurerbare, bruksklare rapporter, instrumentpaneler og KPI-er som er bygd på bransjens beste praksis for hvordan ledende selskaper analyserer og håndterer prosjekter, ressurser og porteføljer
  • Oppnå suksess: Kutt ned på tiden til markedet, øk verdien av NPD-porteføljen, bruk ressurser på prosjektene med høyest prioritet og reduser de totale utviklingskostnadene – å oppnå disse strategiske målene krever at produktutviklingsorganisasjoner starter med avslutningen i tankene når de vurderer hvilke rapporter som er nødvendige for å måle NPD-prosessen og få de ønskede resultatene.
 • Partnerskap med interne og eksterne investorer i et åpent miljø

  Tilby et sted hvor produktteam kan samarbeide og tenke nytt sammen, uansett om de sitter i samme kontorbygg eller spredt rundt omkring i verden. Bruk av Projectplace til produktteamarbeid setter en aktiv stopper for vanlige spørsmål som f.eks. «Er denne handlingen fullført?»‏ og «Er dette den nyeste versjonen av dokumentet?» Fjern diskusjonen fra e-postinnboksen og gjør den lett tilgjengelig i prosjektet slik at produktutviklingen fortsetter slik den skal.
  • Interaktivitet: Bygg ned geografiske og organisatoriske barrierer med sanntidssamtaler om oppgaver, dokumenter og taggede emner, og samle inn viktige tilbakemeldinger som trengs for å oppnå viktige resultater
  • Organiser: Still en brukervennlig plattform til disposisjon for produktteam for åpen innovasjon og samarbeid, med bruksklare arbeidsplasser, Gantt-diagrammer og Kanban-tavler for arbeidsstyring
  • Status: Del fremdriften i arbeidet både med teammedlemmer og interessenter uten å stresse med å spore opp folk manuelt, gå gjennom fulle innbokser og skrive formelle statusrapporter
  Lær mer om samarbeidshåndtering
Informasjonen du trenger

Lær mer om prosjektporteføljebehandling

Besøk våre ressurssentre og bla gjennom offisielle rapporter, e-bøker, behovsbetingede webcaster og mer.

Gå til ressursenter

NPD Portfolio Management

er bare én kraftfull funksjon i PPM Pro


Det er enkelt å drive PMO til neste nivå når teamet ditt har den beste programvaren for prosjektporteføljebehandling.

 • Prosjekt- og porteføljeforvaltnng

  Etabler en sentralisert prosjektportefølje. Få innsikt i prosjekter og ressurser for å muliggjøre styring og forbedret gjennomføring i hele organisasjonen.

 • Administrasjon av prosjektinntak

  Fang opp prosjektforespørsler, nye ideer og arbeid uten å forårsake overbelastning ved å ta inn for mye. Administrer arbeidsbehov gjennom poengtelling og prioritering av forespørslene som gir mest mulig verdi.

 • Tilpasning av prosjektprioritering

  Prioriter arbeid for å tilpasse til næringsvirksomheten og skape mer verdi. Tilpass prosjekter for å oppfylle forretningsmål med ovenfra-og-ned-tilnærminger for å skaffe og prioritere arbeid.

 • Forespørsler

  Vit at de riktige menneskene og teamene jobber med de riktige prosjektene. Gjennomfør prosjekter raskere, og få oversikt over ressursene etter roller eller evner og tilgjengelighet for å analysere hvordan de kan brukes.

 • Sporing av prosjekt i tid

  Spor timer og kostnader for arbeidet. Frem ansvarlighet og innsats ved å vite hvem som jobber med hva; godkjenn tilpasning med brukervennlig mobiltilgang.

 • Instrumentpaneler og rapporter for prosjektstyring

  Bruk sanntidsanalyse for å måle og styre prosjekter og ressurser. Skaff deg innsikt med standardmålinger, ad-hoc-rapporter og del instrumentpanelet med interessenter på en enkel måte.

 • NPD Portfolio Management

  Sentraliser den portstyrte kommersialiseringsprosessen og få de riktige ideene til raskt ut på markedet. Sammenlign scenarier for å sikre at NPD-porteføljesammensetningen er riktig for å oppnå produktstrategien.

 • Redskap for prosjekt- og teamsamarbeid

  Administrer oppgaver og prosjektgjennomføring i samarbeidsområder som bringer team sammen. Fang prosjektinformasjon som mates inn i PPM Pro prosjekter for sporing og synlighet.

 • Budsjettstyring for prosjekter

  Behandle prognoser, budsjetter og utgifter, og spor planer i forhold til aktualiteter for å gripe muligheter for tilbakebetalinger og besparelser på PPM Pro.

 • Skybasert prosjektstyring

  PPM Pro er tilgjengelig via Amazons EC2 skyplattform og er SOC 2 Type II-verifisert for sikkerhet, tilgjengelighet, behandlingsintegritet, konfidensialitet og personvern.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Bruk forutseende analyse for å akselerere prosjektporteføljeplanleggingen. Skap scenarier for å bestemme høyverdiarbeid som kan oppnås med et gitt budsjett eller arbeidsbegrensninger.

 • Gantt-diagrammer

  Vis progresjonen på prosjektet i din portefølje med integrerte Gantt kart funksjoner.

 • Porteføljeadministrasjon for Agile

  Oppnå synlighet i Agile arbeid og se til at dine teammedlemmer sporer hvordan progresjon slippes fri for å justere porteføljen til selve forretningsstrategien.

 • Sikkerhet

  Lær hvordan Planview beskytter kundedata når du bruker PPM Pro.

Se flere funksjoner

«Planview PPM Pro fyller gapet mellom spredte data og menneskene som trenger dem. Planview PPM Pro gjør det mulig for oss å generere brukerspesifikke rapporter fra høyt nivå til detaljnivå, slik at de som trenger dataene allerede har dem uten å måtte lete.»


Michelle Bates

PMO-leder ved Purdue University

Koble til programmene du allerede bruker


Integrer Planview PPM Pro og programmene du bruker til daglig, sky eller lokalt, sømlest i:

 • Del data og forbedre samarbeidet
 • Ha ett system som er anerkjent for synlighet av arbeidsstatus
 • Opprett standarder for datalastinger og tilpassede handlinger
 • • Jira
 • • Oracle
 • • Zendesk
 • • sevje