PMO-team

Vær et lynraskt PMO

med Planviews løsninger for arbeids- og ressurshåndtering for PMO-team

Gjør prosjektlederteamet (PMO) bedre og øk verdien for selskapet


Sørg for at de riktige prosjektene leveres, til riktig tid og budsjett, med løsninger som optimerer prosjektporteføljene, balanserer kapasitet mot etterspørsel og gir oversikt over fremgang og økonomi.

Planviews programvare for prosjektlederteam (PMO) setter prosjektledelsen i stand til å treffe bedre og raskere beslutninger for å forbedre prosjektets mulighet til å bli ferdig til riktig tid og budsjett samt realisere forretningsfordelene. Enten du er i startgropa, vil øke ferdighetene eller utvide til strategiske programmer på tvers av bedriften, kan Planviews løsninger integrere planlegging og utførelse for å hjelpe deg med å levere verdifulle prosjekter under endringer og blant tilgjengelige personer og økonomiske ressurser.

 • Analyser portefølje- og prosjektgjennomføring

  Synlighet gir evnen til å treffe bedre beslutninger som realiserer organisasjonens målsettinger for innovasjon og den digitale transformasjonen. Gi interessentene informasjonen de trenger. Analyser ytelsen med dashbord og rapporter som gir kunnskap i avdelingen, programmet, porteføljen eller prosjektet – slik at du kan ta informerte beslutninger og kommunisere bedre. Du kan enkelt identifisere nøkkelindikatorene (KPI-ene) du trenger for å forbedre utførelsen og smidigheten.

  Få mer informasjon • Les mer om IT PPM-analyse og -rapportering
 • Prioriter investeringer for å realisere strategien

  Planviews løsninger for portefølje- og ressurshåndtering sikrer at PMO-en jobber mot de beste prosjektene for å gi virksomheten suksess. Bruk strategisk planlegging i Planview-programvaren til å utvikle optimale programveikart, og prioriter investeringene for vekst og innovasjonsinitiativer. Jobb etter planen ved å definere tidsrammer og økonomiske retningslinjer ovenfra og ned, og juster basert på prosjektprognoser og fakta nedenfra og opp – alt i PMO-programvaren.

  Få mer informasjon • Les mer om programvare for PMO-team
 • Identifiser og samkjør prosjektetterspørsel og kapasitetsbegrensninger

  Sikre at ressursene dine jobber med de viktigste tingene, ved å rette seg etter selskapets målsettinger. Få bedre oversikt over arbeidsprosessene ved å få forespørsler og nye krav direkte til ett sentralisert sted. Vurder og analyser verdien av forespørslene med hva-hvis-scenarioer, for så å effektivt prioritere, godkjenne og planlegge arbeid i henhold til strategiske mål – slik at PMO-en har et grunnlag for å lykkes.

  Få mer informasjon • Les mer om etterspørselsadministrasjon
 • Håndter ressursene dine effektivt

  Hvis du ikke vet hva folk jobber med, flyr du i blinde. Maksimer ressurskapasiteten på tvers av hele porteføljen via proaktiv ledelse og analyse. Få oversikt over ressurskapasiteten for å vurdere muligheten til å forplikte seg til mer arbeid. Få kunnskap om ressursbehovet gjennom etterspørselsplanlegging, slik at du får oversikt over det reelle ressursbehovet for fremtidige eller planlagte prosjekter. Kommuniser behovet for ekstra ressurser eller omfordeling av ressursene på en presis måte. Uansett om du leder strategiske, driftsmessige eller store infrastrukturprogrammer, gir Planview prosjektlederteam muligheten til å optimere ressursene etter portefølje, prosjekt, rolle eller enkeltpersoner.

  Få mer informasjon • Les mer om administrasjon av prosjektressurser
 • Lever til riktig tid og budsjett – for alle typer arbeid

  Planlegg, administrer og mål alle typer arbeid – tradisjonelt, iterativt, Agile og samarbeid – på ett enkelt sted. Forstår budsjettrammene på tvers av porteføljen og unngå å forplikte deg til prosjekter som ikke passer budsjettet. Tildel ressurser effektivt for å fokusere på jobben som er viktigst. Få presise prosjektprognoser og spor faktiske tall og andre kritiske økonomidata for å ta bedre forretningsbeslutninger. Kommuniser budsjettinformasjon i lettleste dashbord og rapporter som sier noe om forretningsbehovene.

  Få mer informasjon • Les mer om administrasjon av ressursporteføljer
 • Ta styringen over økonomien på tvers av prosjekter og porteføljer

  Koble økonomi fra strategi til investeringer til kapital, budsjett, faktiske tall og prognoser, og reduser risikoen for å overforplikte seg. Med Planviews PPM-programvare kan du overvåke tid, budsjett og kostnader på prosjekt, program og porteføljeniv¨å og bruke maler som overholder policyene for økonomisk rapportering. Bruk omfattende visninger for å forstå hvordan kostnadene brytes ned etter ulike prioriteringer – vekst, innovasjon, transformasjon, minimumsdrift og samsvar.

  Få mer informasjon • Les mer om ledelse av prosjektøkonomi

Les hva andre PMO-sjefer sier om Planviews løsninger

 • «Ved å bruke Planview Enterprise kunne vi omstille ressursene våre fra støtte til prosjekter av høyere verdi – og faktisk vite hvilke prosjekter som er av høyest verdi for bedriften.»

  Roxanne Seymour Senior Director for PMO
Informasjonen du trenger

Planviews ressurser for prosjektlederteam

Se veiledninger, webcasts, analyserapporter og mer.

Gå til ressursenter

Planviews løsninger for PMO-team

Les mer om Planviews løsninger for arbeids- og ressurshåndtering.