PPM Pro

Gantt-tabeller

Visualisera projektstatus med ett klick

Lär dig använda funktionerna för projekthantering i PPM Pro för att skapa Gantt-scheman och hantera projekten i din portfölj.

Watch Demo See Planview PPM Pro in action
 • Gantt-scheman för projekt, på ett enkelt sätt

  Skapa Gantt-scheman som visar berörda parter ditt projektlandskap i ett enkelt och överskådligt format. Du kan inte bara visa viktig statusinformation, ekonomisk information samt information om projektets hälsa inom den textuella delen av projektets rutnät, utan även visa denna information grafiskt med hjälp av projektrutnätets inbyggda Gantt-schema. Vill du bara se en delmängd av projekt? När du filtrerar projektets rutnät filtreras även Gantt-schemat. Visa projektets tidslinjer, beroenden och hur färdigställandet fortskrider – färgkoda de viktigaste aspekterna och ändra dem när du är på språng.
  • Anpassa datumintervall för att se projekt efter år, kvartal eller en annan angiven tidsram.
  • Färgmarkera staplar för att markera olika projektegenskaper, såsom verksamhetsmål, projekthälsa, risktyp m. fl.
  • Se projektframsteg snabbt genom att visa färdigställandegrad på Gantt-staplarna och förvandla dem till visuella framstegsindikatorer.
  • Se projektberoenden – hårda beroenden via projektöverskridande uppgiftsberoenden och mjuka beroenden genom att associera relaterade projekt.
 • Uppgiftsdata – exponerade!

  Med ett knappklick, visa en förenklad arbetsfördelningsstruktur (WBS) för projektet visuellt, inklusive mjuka och hårda beroenden, färdigställandedatum och framstegsindikatorer. Ändra snabbt för att markera anpassade datumintervall eller kriterier för färdigställandeprocent. Att visualisera uppgiftsmoment hjälper till att:
  • validera schemat snabbt
  • Tillhandahåll statusuppdateringar som innehåller datum för slutförande och viktiga indikatorer för milstolpar
  • fastställa uppgiftens förlopp
  • se tidsfrister kontra faktiska omständigheter med lätthet
  • förstå uppgiftsbelastning med sammanfattningsvyer
  • snabbt identifiera uppgiftsberoenden och -relationer
 • Vänta inte på att bli tillfrågad. Visa upp ditt projekt!

  Planview PPM Pros programvara kan arbeta med Gantt-scheman vilket förenklar projektplaneringen, och Gantt-schemarapporteringen ger liv åt projektets framsteg. Gantt-scheman kan filtreras och sorteras på olika sätt – enligt portföljer, avdelningar, projektägare, enskilda projekt samt över hela organisationen. Du behöver bara bygga upp Gantt-schemarapporten en gång och sparar därmed in på både arbetsinsatser samt och tid. När du skapar en Gantt-schemarapport eller lägger till den i dashboarden kan denna rapportmall enkelt dupliceras, och med några få klick, kan du filtrera om den för att skapa en ny rapport. Publicera Gantt-schemarapporter för projekt och uppgifter i dashboards för att öka kommunikationen och synligheten för projektägare, berörda parter och ledningen:
  • Se projekt- och uppgiftsdata efter typ, person eller källa så att planeringen blir korrekt
  • Hantera projektplanering med exakta mål och faktiska värden som redogör för förändringar
  • Övervaka både projektets och den enskilda fasens hälsa samt status
  • Anpassa rapportutdata för att uppnå den nivå av komplexitet som är lämplig för din publik
 • Utforska interaktiva Gantt-vyer

  Vår lättanvända Gantt-schemaskapare gör det möjligt för dig att generera en interaktiv Gantt-schemarapport som är lätt att omkonfigurera på språng:
  • Zooma in och ut, och ändra datumtidslinjer
  • Visa och ändra stapelfärger för att markera ägare, status eller någon annan viktig egenskap, inklusive en legendtext i färg.
  • Visa stapeletiketter och hur många procent som är färdigställda genom att omvandla dina Gantt-staplar till verkliga framstegsindikatorer
  • Dölja och visa kolumner samt aktivt ändra storlek på diagramområdet för att passa dina behov.
  • Ändra eller tillämpa filter för att föra in och ta bort projekt och uppgifter från ditt Gantt-schema
  • Det är enkelt att skriva ut och spara uppgiftslistor eller Gantt-scheman för att sedan dela informationen med externa bidragsgivare – ingen ytterligare licens behövs!
Informationen du behöver

Läs mer om hantering av projektutbud

Besök vårt resurscenter där du kan bläddra bland faktablad, e-böcker, on-demand-webbsändningar och annat material.

Gå till resurscentret

Gantt-tabeller

är bara en av PPM Pros kraftfulla funktioner


Det är enkelt att driva ditt PMO till nästa nivå när din grupp har den bästa programvaran för hantering av projektutbud.

 • Hantering av projektutbud

  Etablera ett centraliserat projektutbud. Skapa insyn i projekt och resurser för att möjliggöra styrning och förbättrat utförande över hela organisationen.

 • Hantering av projektinslussning

  Fånga upp projektförfrågningar, nya idéer och arbete utan att drabbas av överbelastning. Hantera arbetsrelaterad efterfrågan genom poängsättning och prioritering av de förfrågningar som inbringar det största värdet.

 • Anpassning, projektprioritering

  Prioritera arbete för att anpassa det till verksamheten och skapa mer värde. Anpassa projekt för att nå affärsmålen med hjälp av en top down-metod för att poängsätta och prioritera arbete.

 • Förfrågningar

  Försäkra dig om att din personal och dina team arbetar på rätt projekt. Förbättra projektleveransens punktlighet och se resurser per roll eller uppsättning färdigheter samt tillgänglighet för att analysera utnyttjandet.

 • Spårning av projekttid

  Spåra timmar och kostnader för arbete. Driv redovisningsansvar och prestanda genom att klargöra vem som arbetar med vad och genom att främja införande med hjälp av användarvänlig mobil åtkomst.

 • Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

  Använd realtidsanalyser för att mäta och hantera projekt och resurser. Få insyn med hjälp av standardstatistik och ad hoc-rapporter, och dela enkelt instrumentpaneler med berörda parter.

 • NPD Portfolio Management

  Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen och få snabbt ut rätt idéer till marknaden. Jämför scenarier för att säkerställa att du har rätt NPD-utbudsmix för att uppnå din produktstrategi.

 • Verktyg för projektgruppssamarbete

  Hantera genomförande av uppgifter och projekt i samarbetsinriktade arbetsutrymmen som sammanför grupper. Fånga upp projektinformation som matas in i dina PPM Pro-projekt för spårning och insyn.

 • Hantering av projektbudget

  Hantera prognoser, budgetar och kostnader, och spåra planer kontra faktiska värden för att fånga upp möjliga charge-backs och besparingar med PPM Pro.

 • Molnbaserad projekthantering

  PPM Pro ligger globalt på Amazons EC2-molnplattform och är SOC 2 Type II-verifierad för säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, sekretess och integritetsskydd.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Använd prediktiva analyser för att snabba upp planering av projektutbud. Skapa scenarier för att fastställa vilket arbete som genererar högsta möjliga värde med den givna budgeten eller begränsningar i fråga om arbetskraft.

 • Gantt-tabeller

  Visa hur projekt i ditt utbud framskrider med integrerade funktioner för Gantt-tabeller.

 • Utbudshantering för Agile

  Få insyn i Agile-arbete och se till dina gruppmedlemmar spårar utgivningsprocessen för att anpassa utbudet till affärsstrategin.

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder PPM Pro.

Se fler funktioner

”Planview PPM Pro fyller klyftan mellan utspridda data och de människor som behöver uppgifterna. Planview PPM Pro gör det möjligt för oss att generera användarspecifik rapportering på hög nivå och ner till detaljnivå, så att de som behöver uppgifterna har tillgång till dem utan att behöva gräva efter dem.”


Michelle Bates

PMO-chef vid Purdue University

Koppla till applikationer som du redan använder


Sömlöst integrera Planview PPM och de applikationer som du använder dagligen, i molnet eller på plats, för att:

 • Dela data och förbättra samarbete
 • Ha ett registreringssystem för insyn i arbetsstatus
 • Skapa standarder för inlästa data och anpassade åtgärder
 • • Jira
 • • Oracle
 • • Zendesk
 • • sap