Logga in

Populära sökningar

PPM Pro

Hantering av projektinslussning

Hantera projektinslussning och arbetsförfrågningar på ett enkelt sätt

Läs om hur funktionerna för projektintagshantering i PPM Pro kan hjälpa dig att hantera efterfrågan och prioritera arbete.

Se demonstration Se hur Planview PPM Pro fungerar
 • Ta kontroll över processen för projektintag

  Ge din organisation möjligheten att att inkomma med idéer och projektförfrågningar utan att det leder till intagsöverbelastning. Vi gör det möjligt för dig att till fullo hantera din arbetsbörda och ändå bibehålla den bästa metoden för projektintag.

  • Utforma varje formulär för projektintag med beställaren, och godkännaren, i åtanke. Dölj och visa formulärfält per grind vid behov för att effektivisera arbetsflödesprocessen.
  • Tillhandahåll olika formulär för olika avdelningar eller uppsättningar sökanden Ett formulär behöver inte passa alla; skapa det intagsformulär och den godkännandeprocess som är mest lämpad för arbetet som efterfrågas.
  • Automatisera projektintagsflödet så att rätt godkännare informeras vid rätt tidpunkt i processen. Tillåt att godkännare skickar en förfrågan tillbaka för mer information eller vidarebefordra till nästa steg när allt går bra, eller för att avvisa förfrågningar som inte överensstämmer med din organisations behov och mål.
  • Överför information från en godkänd projektförfrågan till det resulterande nya projektet. Undvik extraarbete och att ägna tid åt att duplicera data i onödan.
  • Behöver du ett arbetsflöde för förfrågningar kring projektändringar? Skapa ett intagsflöde som tillvaratar och följer din organisations process för ändringskontroll för att uppdatera befintliga projekt.
 • Bedöm och ha förtroende för resultaten av förfrågningar

  Gör det möjligt för processen för projektintag att utföra allt tungt arbete. Använd den för att samla in data, insikter och "stanna eller gå vidare"-beslut vid varje grind i arbetsflödet för att bestämma vilka förfrågningar som ska gå vidare och i slutändan bli projekt.

  • Lägg till de personer som kommer att ha svaren till varje godkännande-team. Låt experterna tillhandahålla nödvändiga data och åsikter om förfrågans egenskaper och krav och huruvida den bör gå vidare.
  • Inkludera möjligheten att poängsätta en förfrågan utifrån dess övergripande värde för din organisation. Relevanta godkännare kan poängsätta kvantitativa faktorer som avkastning på investering (ROI) eller kvalitativa faktorer som strategisk överensstämmelse, påverkan och risk. Dessa faktorer kan viktas för att deras relativa betydelse ska tas i beaktande.
  • Analysera information och poäng för förfrågan för att identifiera vilka resulterande projekt kommer att ta dig dit du vill. Rapporter och översiktspaneler tillhandahåller ett enkelt sätt att jämföra och få åtkomst till projektförfrågningar.
 • Övervaka och markera din projektintagsframgång

  Rapporter och översiktspaneler gör det möjligt för dig att övervaka projektförfrågningars livscykel och analysera hur processen presterar. Ännu bättre, de låter dig dela statistik och data kring förfrågningsprocessen med dem som annars kanske inte har direkt tillgång till dem.

  • Visa intressenterna antalet förfrågningar och hastigheten för förfrågningarna som flödar genom processen för projektintag.
  • Projektförfrågningar för segment efter poäng, avdelning, strategiskt initiativ och andra viktiga faktorer för jämförelse eller konsekvensbedömning.
  • Identifiera grindar som kanske förstärker förfrågningar av högt värde för att felsöka och förbättra processen för projektintag.

Hantering av projektinslussning

är bara en av PPM Pros kraftfulla funktioner


Det är enkelt att driva ditt PMO till nästa nivå när din grupp har den bästa programvaran för hantering av projektutbud.

 • Hantering av projektutbud

  Etablera ett centraliserat projektutbud. Skapa insyn i projekt och resurser för att möjliggöra styrning och förbättrat utförande över hela organisationen.

 • Hantering av projektinslussning

  Gör det möjligt att fånga upp projektförfrågningar, nya idéer och arbete utan att drabbas av överbelastning. Hantera arbetsrelaterad efterfrågan genom poängsättning och prioritering av de förfrågningar som inbringar det största värdet.

 • Anpassning, projektprioritering

  Prioritera arbete för att anpassa det till verksamheten och skapa mer värde. Anpassa projekt för att nå affärsmålen med hjälp av en top down-metod för att poängsätta och prioritera arbete.

 • Verktyg för resurshantering

  Försäkra dig om att rätt resurser arbetar på rätt projekt. Förbättra projektleveransens punktlighet och se resurser per roll eller uppsättning färdigheter samt tillgänglighet för att analysera utnyttjandet.

 • Spårning av projekttid

  Spåra timmar och kostnader för arbete. Driv redovisningsansvar och prestanda genom att klargöra vem som arbetar med vad och genom att främja införande med hjälp av användarvänlig mobil åtkomst.

 • Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

  Använd realtidsanalyser för att mäta och hantera projekt och resurser. Få insyn med hjälp av standardstatistik och ad hoc-rapporter, och dela enkelt instrumentpaneler med berörda parter.

 • NPD Portfolio Management

  Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen och få snabbt ut rätt idéer till marknaden. Jämför scenarier för att säkerställa att du har rätt NPD-utbudsmix för att uppnå din produktstrategi.

 • Verktyg för projektgruppssamarbete

  Hantera genomförande av uppgifter och projekt i samarbetsinriktade arbetsutrymmen som sammanför grupper. Fånga upp projektinformation som matas in i dina PPM Pro-projekt för spårning och insyn.

 • Hantering av projektbudget

  Hantera prognoser, budgetar och kostnader, och spåra planer kontra faktiska värden för att fånga upp möjliga charge-backs och besparingar med PPM Pro.

 • Molnbaserad projekthantering

  PPM Pro ligger globalt på Amazons EC2-molnplattform och är SOC 2 Type II-verifierad för säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, sekretess och integritetsskydd.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Använd prediktiva analyser för att snabba upp planering av projektutbud. Skapa scenarier för att fastställa vilket arbete som genererar högsta möjliga värde med den givna budgeten eller begränsningar i fråga om arbetskraft.

 • Gantt-tabeller

  Visa hur projekt i ditt utbud framskrider med integrerade funktioner för Gantt-tabeller.

 • Utbudshantering för Agile

  Få insyn i Agile-arbete och se till dina gruppmedlemmar spårar utgivningsprocessen för att anpassa utbudet till affärsstrategin.

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder PPM Pro.

Se fler funktioner

2019 Gartner Magic Quadrant for Project and Portfolio Management


Gartner har utsett Planview till en Ledare i May 2019 Gartner “Magic Quadrant for Project and Portfolio Management” och positionerat dem högst för sin genomföringsförmåga och längst fram för sin fulländade vision för andra året i rad.

Hämta rapporten: Gartner Magic Quadrant för projekt- och portföljhantering 2019

Informationen du behöver

Läs mer om hantering av projektutbud

Besök vårt resurscenter där du kan bläddra bland faktablad, e-böcker, on-demand-webbsändningar och annat material.

Gå till resurscentret

”Planview PPM Pro fyller klyftan mellan utspridda data och de människor som behöver uppgifterna. Planview PPM Pro gör det möjligt för oss att generera användarspecifik rapportering på hög nivå och ner till detaljnivå, så att de som behöver uppgifterna har tillgång till dem utan att behöva gräva efter dem.”


Michelle Bates

PMO-chef vid Purdue University

2019 Gartner Magic Quadrant for Project and Portfolio Management


Gartner har utsett Planview till en Ledare i May 2019 Gartner “Magic Quadrant for Project and Portfolio Management” och positionerat dem högst för sin genomföringsförmåga och längst fram för sin fulländade vision för andra året i rad.

Hämta rapporten: Gartner Magic Quadrant för projekt- och portföljhantering 2019

Koppla till applikationer som du redan använder


Sömlöst integrera Planview PPM och de applikationer som du använder dagligen, i molnet eller på plats, för att:

 • Dela data och förbättra samarbete
 • Ha ett registreringssystem för insyn i arbetsstatus
 • Skapa standarder för inlästa data och anpassade åtgärder
 • Jira
 • Oracle
 • Zendesk
 • sap