Logga in

Populära sökningar

PPM Pro

Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

Bedöm framsteg och utnyttjande i realtid

Se hur översiktspaneler och rapporter för projektledning i PPM Pro ger insyn i ditt projektutbuds prestanda uppifrån och ner.

Se demonstration Se hur Planview PPM Pro fungerar
 • Bli en hjälte med hjälp av robusta dashboards för projekt

  Get clarity into the status and progress of your projects and resources. Planview PPM Pro reports are the backdrop to data-driven business conversations with stakeholders. With easily configurable reports and dashboards, you’ll be able to quickly drill down into as much detail as you need to in order to facilitate the dialogue and ensure that your centralized projects and portfolios align to company strategy. Have a BI or reporting tool that your organization prefers, or, need to marry PPM Pro data with external system data? Take advantage of PPM Pro’s OData feed capability.

 • Dela projektstatusrapporter med berörda parter

  Schemalägg leveransen av dashboards för projektstatus som består av skräddarsydd rapportering i realtid i det format som dina intressenter behöver för att kunna se projektens status och resurser så att de kan fatta välgrundade beslut. Bädda till exempel in ett schema med alla timmar som ett specifikt team har ägnat åt en mängd olika arbetsuppgifter i Sharepoint, och dela den snabbt med det bredare teamet utan tillgång till PPM-systemet. Med Planview PPM Pros konfigurerbar rapportering kan dina projekt och portföljer optimeras för att överensstämma med verksamheten och skapa ytterligare värde.

  Exportera rapporter enkelt med ett knapptryck till flera olika formatalternativ:

  • CSV eller XLSX
  • PDF
  • JPEG eller PNG
  • SVG
 • Stay on Track with Plan vs. Actuals

  Confidently answer the perennial question from executives “How is the organization performing against the plan?” with project management analytics that get you’re the information they need. With PPM Pro, you can provide actuals compared to planned for portfolio and project progress, role and resource usage, and costs. This enables the ability to identify opportunity and gaps, rearrange work, promote on-time delivery, and manage financials.

 • Ensure the right work is completed

  Establish a robust work intake and demand management process, and part of driving this visibility is through equipping the steering committee with views into the process. As you surface categorized requests for new work, your steering committee can see how each is being scored and prioritized through project management dashboards and reports. This makes it easier to determine which projects will bring the most value to the organization and, given resource and financial constraints, ultimately become approved. Bring focus to the work that drives business value.

 • Frigör dina data

  The value of the data inside of your PPM solution is immense. Unleash the power of data with Planview PPM Pro’s Open Data Protocol. With this robust data feed, create secure, read-only access to database level entities and fields, including custom entities. Supporting OData 4, Planview PPM Pro’s data and analytics platform can be seamlessly utilized by any business intelligence tool – including Microsoft Power BI, Microsoft Excel, Tableau, and others. Make an impact with insights into KPIs and deliver projects with improved efficiencies.

Informationen du behöver

Läs mer om hantering av projektutbud

Besök vårt resurscenter där du kan bläddra bland faktablad, e-böcker, on-demand-webbsändningar och annat material.

Gå till resurscentret

Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

är bara en av PPM Pros kraftfulla funktioner


Det är enkelt att driva ditt PMO till nästa nivå när din grupp har den bästa programvaran för hantering av projektutbud.

 • Hantering av projektutbud

  Etablera ett centraliserat projektutbud. Skapa insyn i projekt och resurser för att möjliggöra styrning och förbättrat utförande över hela organisationen.

 • Hantering av projektinslussning

  Capture project requests, new ideas, and work without suffering from intake overload. Manage work demand through scoring and prioritization of the requests that bring the most value.

 • Anpassning, projektprioritering

  Prioritera arbete för att anpassa det till verksamheten och skapa mer värde. Anpassa projekt för att nå affärsmålen med hjälp av en top down-metod för att poängsätta och prioritera arbete.

 • Verktyg för resurshantering

  Know that your people and teams are working on the right projects. Improve on-time project delivery execution and view resources by role or skill set and availability to analyze utilization.

 • Spårning av projekttid

  Spåra timmar och kostnader för arbete. Driv redovisningsansvar och prestanda genom att klargöra vem som arbetar med vad och genom att främja införande med hjälp av användarvänlig mobil åtkomst.

 • Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

  Använd realtidsanalyser för att mäta och hantera projekt och resurser. Få insyn med hjälp av standardstatistik och ad hoc-rapporter, och dela enkelt instrumentpaneler med berörda parter.

 • NPD Portfolio Management

  Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen och få snabbt ut rätt idéer till marknaden. Jämför scenarier för att säkerställa att du har rätt NPD-utbudsmix för att uppnå din produktstrategi.

 • Verktyg för projektgruppssamarbete

  Hantera genomförande av uppgifter och projekt i samarbetsinriktade arbetsutrymmen som sammanför grupper. Fånga upp projektinformation som matas in i dina PPM Pro-projekt för spårning och insyn.

 • Hantering av projektbudget

  Hantera prognoser, budgetar och kostnader, och spåra planer kontra faktiska värden för att fånga upp möjliga charge-backs och besparingar med PPM Pro.

 • Molnbaserad projekthantering

  PPM Pro ligger globalt på Amazons EC2-molnplattform och är SOC 2 Type II-verifierad för säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, sekretess och integritetsskydd.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Använd prediktiva analyser för att snabba upp planering av projektutbud. Skapa scenarier för att fastställa vilket arbete som genererar högsta möjliga värde med den givna budgeten eller begränsningar i fråga om arbetskraft.

 • Gantt-tabeller

  Visa hur projekt i ditt utbud framskrider med integrerade funktioner för Gantt-tabeller.

 • Utbudshantering för Agile

  Få insyn i Agile-arbete och se till dina gruppmedlemmar spårar utgivningsprocessen för att anpassa utbudet till affärsstrategin.

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder PPM Pro.

Se fler funktioner

2019 Gartner Magic Quadrant for Project and Portfolio Management


Gartner har utsett Planview till en Ledare i May 2019 Gartner “Magic Quadrant for Project and Portfolio Management” och positionerat dem högst för sin genomföringsförmåga och längst fram för sin fulländade vision för andra året i rad.

Hämta rapporten: Gartner Magic Quadrant för projekt- och portföljhantering 2019

”Planview PPM Pro fyller klyftan mellan utspridda data och de människor som behöver uppgifterna. Planview PPM Pro gör det möjligt för oss att generera användarspecifik rapportering på hög nivå och ner till detaljnivå, så att de som behöver uppgifterna har tillgång till dem utan att behöva gräva efter dem.”


Michelle Bates

PMO-chef vid Purdue University

Koppla till applikationer som du redan använder


Sömlöst integrera Planview PPM och de applikationer som du använder dagligen, i molnet eller på plats, för att:

 • Dela data och förbättra samarbete
 • Ha ett registreringssystem för insyn i arbetsstatus
 • Skapa standarder för inlästa data och anpassade åtgärder
 • Jira
 • Oracle
 • Zendesk
 • sap