Logga in

Populära sökningar

PPM Pro

Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

Bedöm framsteg och utnyttjande i realtid

Se hur översiktspaneler och rapporter för projektledning i PPM Pro ger insyn i ditt projektutbuds prestanda uppifrån och ner.

Se demonstration Se hur Planview PPM Pro fungerar
 • Bli en hjälte med hjälp av robusta dashboards för projekt

  Tydliggör dina projekts och resursers status och framsteg. Planview PPM Pro-rapportering skapar en utgångspunkt för datadrivna affärssamtal med berörda parter. Med elva tillgängliga typer av projekthanteringsrapporter med ramöverskridande tillgänglighet kan du snabbt borra ner till exakt den detaljnivå som du behöver för att underlätta dialogen och se till att dina centraliserade projekt och portföljer anpassas till företagets strategi.

 • Dela projektstatusrapporter med berörda parter

  Schemalägg leveransen av dashboards för projektstatus som består av skräddarsydd rapportering i realtid i det format som dina intressenter behöver för att kunna se projektens status och resurser så att de kan fatta välgrundade beslut. Bädda till exempel in ett schema med alla timmar som ett specifikt team har ägnat åt en mängd olika arbetsuppgifter i Sharepoint, och dela den snabbt med det bredare teamet utan tillgång till PPM-systemet. Med Planview PPM Pros konfigurerbar rapportering kan dina projekt och portföljer optimeras för att överensstämma med verksamheten och skapa ytterligare värde.

  Exportera rapporter enkelt med ett knapptryck till flera olika formatalternativ:

  • CSV eller XLSX
  • PDF
  • JPEG eller PNG
  • SVG
 • Frigör dina data

  Värdet av data som finns i din PPM-lösning är enormt. Frigör denna datakraft med Planview PPM Pros öppna dataprotokoll (OData). Med detta robusta dataflöde skapar du säker, skrivskyddad åtkomst till enheter och fält på databasnivå, inklusive anpassade enheter. Understödjande OData 3 samt 4 Planview PPM Pros data- och analysplattform kan sömlöst användas av alla verktyg för affärsanalys – inklusive Microsoft Power BI, Microsoft Excel, Tableau och Qlik.

  Påverka med insyn i nyckeltal och leverera projekt med förbättrad effektivitet.

Informationen du behöver

Läs mer om hantering av projektutbud

Besök vårt resurscenter där du kan bläddra bland faktablad, e-böcker, on-demand-webbsändningar och annat material.

Gå till resurscentret

Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

är bara en av PPM Pros kraftfulla funktioner


Det är enkelt att driva ditt PMO till nästa nivå när din grupp har den bästa programvaran för hantering av projektutbud.

 • Hantering av projektutbud

  Etablera ett centraliserat projektutbud. Skapa insyn i projekt och resurser för att möjliggöra styrning och förbättrat utförande över hela organisationen.

 • Hantering av projektinslussning

  Gör det möjligt att fånga upp projektförfrågningar, nya idéer och arbete utan att drabbas av överbelastning. Hantera arbetsrelaterad efterfrågan genom poängsättning och prioritering av de förfrågningar som inbringar det största värdet.

 • Anpassning, projektprioritering

  Prioritera arbete för att anpassa det till verksamheten och skapa mer värde. Anpassa projekt för att nå affärsmålen med hjälp av en top down-metod för att poängsätta och prioritera arbete.

 • Verktyg för resurshantering

  Försäkra dig om att rätt resurser arbetar på rätt projekt. Förbättra projektleveransens punktlighet och se resurser per roll eller uppsättning färdigheter samt tillgänglighet för att analysera utnyttjandet.

 • Spårning av projekttid

  Spåra timmar och kostnader för arbete. Driv redovisningsansvar och prestanda genom att klargöra vem som arbetar med vad och genom att främja införande med hjälp av användarvänlig mobil åtkomst.

 • Instrumentpaneler och rapporter för projekthantering

  Använd realtidsanalyser för att mäta och hantera projekt och resurser. Få insyn med hjälp av standardstatistik och ad hoc-rapporter, och dela enkelt instrumentpaneler med berörda parter.

 • NPD Portfolio Management

  Centralisera gated-kommersialiseringsprocessen och få snabbt ut rätt idéer till marknaden. Jämför scenarier för att säkerställa att du har rätt NPD-utbudsmix för att uppnå din produktstrategi.

 • Verktyg för projektgruppssamarbete

  Hantera genomförande av uppgifter och projekt i samarbetsinriktade arbetsutrymmen som sammanför grupper. Fånga upp projektinformation som matas in i dina PPM Pro-projekt för spårning och insyn.

 • Hantering av projektbudget

  Hantera prognoser, budgetar och kostnader, och spåra planer kontra faktiska värden för att fånga upp möjliga charge-backs och besparingar med PPM Pro.

 • Molnbaserad projekthantering

  PPM Pro ligger globalt på Amazons EC2-molnplattform och är SOC 2 Type II-verifierad för säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, sekretess och integritetsskydd.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Använd prediktiva analyser för att snabba upp planering av projektutbud. Skapa scenarier för att fastställa vilket arbete som genererar högsta möjliga värde med den givna budgeten eller begränsningar i fråga om arbetskraft.

 • Gantt-tabeller

  Visa hur projekt i ditt utbud framskrider med integrerade funktioner för Gantt-tabeller.

 • Utbudshantering för Agile

  Få insyn i Agile-arbete och se till dina gruppmedlemmar spårar utgivningsprocessen för att anpassa utbudet till affärsstrategin.

 • Säkerhet

  Lär dig hur Planview säkerställer att kunddata hålls säkra och privata när du använder PPM Pro.

Se fler funktioner

2019 Gartner Magic Quadrant for Project and Portfolio Management


Gartner har utsett Planview till en Ledare i May 2019 Gartner “Magic Quadrant for Project and Portfolio Management” och positionerat dem högst för sin genomföringsförmåga och längst fram för sin fulländade vision för andra året i rad.

Hämta rapporten: Gartner Magic Quadrant för projekt- och portföljhantering 2019

”Planview PPM Pro fyller klyftan mellan utspridda data och de människor som behöver uppgifterna. Planview PPM Pro gör det möjligt för oss att generera användarspecifik rapportering på hög nivå och ner till detaljnivå, så att de som behöver uppgifterna har tillgång till dem utan att behöva gräva efter dem.”


Michelle Bates

PMO-chef vid Purdue University

Koppla till applikationer som du redan använder


Sömlöst integrera Planview PPM och de applikationer som du använder dagligen, i molnet eller på plats, för att:

 • Dela data och förbättra samarbete
 • Ha ett registreringssystem för insyn i arbetsstatus
 • Skapa standarder för inlästa data och anpassade åtgärder
 • Jira
 • Oracle
 • Zendesk
 • sap