Värdeflödeshantering för företagsledare

Planview® Viz implementerar Flow Framework®, ett banbrytande ramverk som skapats för IT-ledare i mjukvaruåldern. Dess genomgående flödesmått mäter affärsvärde och resultat, istället för projekt och kostnader.

Hundratals IT-mått, men inget som talar verksamhetens språk?

Hundratals IT-mått, men inget som talar verksamhetens språk?

Hemmatillverkade mätmetoder är dyra, långdragna, arkitektoniskt bristfälliga och bräckliga. Kvaliteten är dålig, den bild de ger är felaktig och förtroendet för dem är lågt.

Börja tala företagets språk. Anpassa produktiviteten i programvaruleveranserna till att skapa och skydda affärsvärdet. Mät hur mycket du levererar i dag och upptäck hur du kan göra det bättre.

Fokusera dina utvecklingsteam på marknadsdifferentierande funktioner och få Flow Metrics utanför ramarna.

"Vår CIO är 100 % bakom detta. Det var den enklaste försäljningsprocessen jag någonsin har gått igenom för att få honom att gå med på att vi kan göra detta."


SVP, Technology Officer, Health Insurance

 • eBook

  Flödesmått: En företagsledares guide till att mäta vad som är viktigt vid programvaruleveranser

  Skaffa e-boken
 • Bokutdrag

  I Project to Product introducerar Mik Kersten Flow Framework™ - ett nytt sätt att se, mäta och hantera programvaruleveranser.

  Läs mer
 • Affärsguide

  Köparens guide för värdeflödeshantering och flödesmätning

  Hämta guiden

Är du redo att prata? Låt oss boka ett samtal.

Kontakta oss