PMO-team

Var ett supersnabbt projektkontor

med Planviews hanteringslösningar för arbete och resurser för PMO-team

Öka projekthanteringskontorens (PMO) framgångar och leverera affärsvärde


Säkerställ leverans av rätt projekt, i tid och enligt budget, med lösningar som optimerar dina projektportföljer, balanserar kapacitet mot efterfrågan och ge insyn i framsteg samt ekonomi.

Planviews programvara för team inom projekthanteringskontor (PMO) gör det möjligt för projekthanteringskontoren att fatta bättre och snabbare beslut för att öka andelen lyckade projekt i fråga om parametrarna leverans i tid och enligt budget, samtidigt som man uppnår affärsfördelar. Oavsett om du är ett PMO som precis har inlett din verksamhet, om du utvecklar dina förmågor eller utökar till strategiska program som omfattar hela företaget, integrerar Planviews lösningar planering och utförande för att hjälpa dig leverera projekt med högt värde under förändrade förhållanden samt med tillgänglig personal och ekonomiska resurser.

 • Analysera portfölj- och projektresultat

  Synlighet ger dig möjlighet att fatta bättre beslut som förverkligar din organisations mål på vägen mot digital omvandling och innovation. Ge berörda parter den information som de behöver. Analysera prestanda med hjälp av dashboards och rapportering som gör det möjligt att få insikter sorterat på avdelning, program, portfölj eller individuellt projekt, så att du kan fatta informerade beslut och förbättra kommunikationen. Borra enkelt ner för att få fram de viktigaste resultatindikatorerna (KPI:er) som du behöver för att förbättra utförandet och agiliteten.

  Läs mer • Läs mer om: IT PPM-analyser och rapportering
 • Prioritera investeringar för att uppnå din strategi

  Med Planviews hanteringslösningar för portföljer och resurser kan du säkerställa att PMO arbetar mot de bästa projekten för att driva verksamheten mot framgång. Använd de strategiska planeringsfunktionerna i Planviews programvara för att bygga optimala roadmaps för program, och prioritera investeringar för tillväxt- och innovationsinitiativ. Arbeta mot planen genom att definiera tidsramar och ekonomi uppifrån och ner, och justera sedan baserat på prognoser och faktiska värden nedifrån och upp, allt inom PMO-programvaran.

  Läs mer • Läs mer om programvara för PMO-team
 • Fånga och anpassa projektefterfrågan till kapacitetsbegränsningar

  Se till att dina resurser arbetar med de saker som är viktigast genom att skapa anpassning till företagens mål. Få ett bättre grepp om din arbetskedja genom att fånga upp förfrågningar och ny efterfrågeinslussning direkt till en centraliserad plats. Poängsätt och analysera värdet på förfrågningar med hjälp av "vad händer om...?"-scenarier. Prioritera, godkänn och schemalägg sedan effektivt det arbete som är i linje med strategiska mål – så att ditt PMO är rustad för framgång.

  Läs mer • Läs mer om efterfrågehantering
 • Hantera dina resurser effektivt

  Om du inte vet vad medarbetarna arbetar med famlar du i blindo. Maximera din resurskapacitet över hela portföljen genom proaktiv hantering och analys. Få insyn i nuvarande resurskapacitet för att bedöma förmågan att ta på sig mer arbete. Få insikt om resursbehov genom efterfrågeplanering där du kvantifierar dina verkliga resursbehov för framtida eller planerade projekt. Kommunicera på ett exakt sätt behovet av ytterligare resurser eller av att omfördela befintliga resurser genom prioritering. Oavsett om du hanterar strategiska eller operativa program, eller stora program för migration av infrastruktur, gör Planview det möjligt för projektledningskontor att optimera resurser per portfölj, projekt, roll eller individ.

  Läs mer • Läs mer om projektresurshantering
 • Leverera i tid och enligt budget – inom alla typer av arbete

  Planera, hantera och mät alla typer av arbete – traditionellt arbete, Agile-arbete och kollaborativt arbete – allt på en och samma plats. Förstå dina budgetbegränsningar över hela portföljen och sluta engagera dig i projekt som inte ryms in i din budget. Fördela resurser effektivt för att fokusera på det arbete som är viktigast. Få exakta projektberäkningar och spåra faktiska värden samt andra kritiska ekonomiska data för att fatta bättre affärsbeslut. Kommunicera budgetinformation på lättlästa dashboards och i rapportering som talar för affärsbehoven.

  Läs mer • Läs mer om resursportföljhantering
 • Ta kontroll över ekonomin över projekt- och portföljgränserna

  Koppla ekonomi från strategi till investeringar till kapital, budget, faktiska värden och prognoser, och minska risken för att du tar på dig för mycket. Med Planviews PPM-programvara kan du övervaka tid, budgetar och utgifter på projekt-, program- och portföljnivåer samt utnyttja mallar som överensstämmer med policyer för ekonomisk rapportering. Använd omfattande vyer för att förstå hur kostnader fördelas på olika prioriteringar – tillväxt, innovation, omvandling, hålla arbetet igång samt regelefterlevnad.

  Läs mer • Läs mer om att hantera projektekonomi

Läs vad en annan PMO-chef säger om Planviews lösningar

 • “Using Planview Portfolios, we were able to realign our resources from support to more high-value projects – and actually know which projects are highest value to the business.”

  Roxanne Seymour PMO-chef
Informationen du behöver

Planviews resurser för team inom projekthanteringskontor

Bläddra i faktablad, webbsändningar, analysrapportering med mera.

Gå till resurscentret

Planviews lösningar för PMO-team

Läs mer om Planviews hanteringslösningar för arbete och resurser.