Hopp fram til hovedinnhold

logg på

Populære søk

Lean Portfolio Management: Enabling Enterprise Agility

Planlegg, finansier og lever den verdien som betyr mest.

Oppnå forretningsdyktighet med Lean-porteføljeadministrasjon


Organisasjoner befinner seg i en verden i konstant forandring. Kanskje lanserer konkurrenter nye produkter, kunder krever nye produkter og tjenester, eller nye paradigmer innen industri opprettes – endringene omfatter oss alle. Direktører vet at lederskapet deres må omfatte en ny type administrering av porteføljer for å forbli relevant i dagens finansverden. Derfor har vi Lean-porteføljeadministrasjon.

I motsetning til tradisjonell porteføljeadministrasjon, gjør Leans porteføljeadministrasjonsprinsipper at organisasjoner kan jobbe mer effektivt, noe som reduserer bortkastet tid og krefter mens kundebehov kontinuerlig prioriteres.

For å realisere visjonen om å verdsette raskere, må organisasjoner fokusere på:

  • Strategi- og investeringsfinansiering: Finn ut mer om hvordan du organiserer finansiering og finansieringsprosesser i samsvar med viktige verdiområder.
  • Agile-operasjoner: Opprett team som hjelper deg med å drive justering på tvers av organisasjonen når det skiftes til enklere måter å jobbe på.
  • Lean Governance: Finn ut hvordan du bruker Lean-rammer til finansiering av verdistrøm og mer kontinuerlig planlegging.
Lean-porteføljeadministrasjon for bedriften: Hva er det og hvordan endrer det verdileveringen?

Rapport

Lean porteføljeadministrasjon for virksomheter

Hva er det, og hvordan endrer det verdileveringen?

Utfordre markedet og konkurrer for å vinne


For å kunne levere kundeverdi raskere i dagens økonomi, må organisasjoner forstyrre markedet og utfordre konkurrenter.

For å få til dette, er det på tide å vurdere en Lean og Agile-leveringsløsning som er skapt for å omfatte Agile utover teamene, og koble strategiske planer til leveringen av arbeidet. Se den siste 2019 Gartner® Magic Quadrant for Enterprise Agile-planleggingsverktøy for å bedre forstå valgene dine når det gjelder Agile-planleggingsprogramvare på bedriftsnivå.

Sammenlign Planviews Lean og Agile-løsning med andre løsninger, og finn ut hvorfor vi er det beste valget for organisasjoner som starter en Agile-reise eller leter etter mer bedriftsvennlige løsninger. Planviews fortsatte investering i Lean og Agile-levering er tydelig i årets rapport.

Bli en utfordrer i markedet ditt med Planview.

Gartner: 2019 Magic Quadrant for Enterprise Agile Planning Tools

Analytiker rapport

Gartner: 2019 Magic Quadrant for Enterprise Agile Planning Tools

Gartner has named Planview a Challenger in the April 2019 Gartner “Magic Quadrant for Enterprise Agile Planning Tools” based on its ability to execute and completeness of vision.

Analytiker rapport

Tell the CFO the Agile Team Isn’t Asking for a Blank Check

Read analyst report: Tell the CFO the Agile Team Isn’t Asking for a Blank Check

Behovsbetinget Webinar

Lean porteføljeadministrasjon

Learn how Lean Portfolio Management is changing planning and funding within the enterprise.

Watch on-demand webinar: Lean Portfolio Management

Løsningsrapporten

Akselerer Lean og Agile-levering

Orchestrate Agile at Scale – From Teams to the Enterprise

Read solution brief: Accelerate Lean and Agile Delivery

Article

Koble smidig levering med strategisk planlegging og Lean-porteføljeadministrasjon

Read article: Connect Agile Delivery with Strategic Planning and Lean Portfolio Management

Behovsbetinget Webinar

Transforming RBS

Watch on-demand webinar: Transforming RBS

Analytiker rapport

Digital Business Requires Agile Financial Planning

Download now to learn more on making the shift to Lean Portfolio Management.

Read analyst report: Digital Business Requires Agile Financial Planning

Hva er Lean porteføljeadministrasjon?

Behovsbetinget Webinar

Lean Portfolio Management: What Is It and How Is It Changing Value Delivery?

Learn how Lean Portfolio Management is changing planning and funding within the enterprise.

Watch on-demand webinar: Lean Portfolio Management: What Is It and How Is It Changing Value Delivery?

Foretak befinner seg i konstant endring – fra konkurrenter som lanserer nye produkter til kunder som krever forskjellige produkter og tjenester til introduksjon av startu-ups som finner sin egen plass. For å overleve dette raske miljøet, vet mange ledere at deres ledelse må utvikle seg fra tradisjonell porteføljestyring til Lean-porteføljeadministrasjon (LPM).

I bunn og grunn betyr Lean-praksis, når de brukes i en portefølje, at organisasjoner kan validere og justere prioriteringer for å øke leveransen, forbedre hastigheten, produsere produkter av høyere kvalitet og forbedre organisatorisk helse.

Nettoeffekten: Foretakene svinger etter behov, utnytter rullende planleggingssykluser og mer fleksible styrings- og budsjettmodeller, og lager mer tilpasningsdyktige og dynamiske strategiplaner.

Lean-porteføljeadministrasjoner gjør at du forblir relevant i et miljø i endring.

Behovsbetinget Webinar

Lean Portfolio Management: What Is It and How Is It Changing Value Delivery?

Learn how Lean Portfolio Management is changing planning and funding within the enterprise.

Watch on-demand webinar: Lean Portfolio Management: What Is It and How Is It Changing Value Delivery?

Grunnleggende om Lean-porteføljeadministrasjon

Den mest grunnleggende måten å forklare LPM på er denne: Det skaper muligheten for organisasjoner å administrere porteføljen sin, prioritere arbeidet med høyest verdi først, finansiere prioriteringene og lage tilbakemeldingsløkker for å levere raskere. Det betyr at du kan prioritere til fordel for økonomien.

Hvis gjennomført på riktig måte, øker Lean-porteføljeadministrasjon bedriftens smidighet ved å la organisasjonen planlegge og finansiere prosesser for å samsvare med de ønskede forretningsresultatene. Ledere i bedriften læres opp i å se på verdistrømmen som helhet, og å fokusere på områder med mest muligheter. Resultatet er at finansieringsmodeller og planleggingssykluser blir mer kontinuerlige, ettersom forretningsenheter eller verdistrømmer får spillrom til å ta beslutninger om hvordan verdi skal produseres eller oppnås.

Effekten: Hele verdistrømmer og deres respektive team får mer autonomi og selvorganisering slik at de kan levere arbeidet med høyest verdi først.

Hva endrer seg med Lean-porteføljeadministrasjon?

Den tradisjonelle tilnærmingen til porteføljestyring sentraliserer kontrollen med stort fokus på prosjekter. For å få godkjenning for prosjektet, er planene veldig detaljerte, noe som krever en "beste gjetning" om hvilken verdi som leveres om 12–18 måneder (eller lenger). Organisasjoner holder generelt årlig planlegging sentralisert i den tradisjonelle tilnærmingen, tilpasser ressurser til forskjellige prosjekter og finansierer disse prosjektene basert på store milepæler. Når prosjektet er fullført, er målingene enkle: «Ble prosjektet ferdig i tide og på budsjett?» istedet for «Leverte prosjektet verdi til kunden eller markedet?»

Med Lean-porteføljeadministrasjon blir tradisjonell porteføljestyring snudd på hodet. I stedet for en stor prosjektplan, brukes en lett virksomhetssak med akkurat nok informasjon til å lage en ja- eller nei-beslutning om finansiering og prioriteringer. Beslutningen er desentralisert med verdistrømmene som bestemmer hvordan de skal oppnå de strategiske målene for organisasjonen.

Resultatet betyr at verdistrømslederne til slutt bestemmer hvordan de best kan tilpasse seg organisasjonens mål og tilfredsstille spesifikke mål innen et bestemt leveringsvindu. Dette er et betydelig skifte fra tradisjonell porteføljestyring, da interessenter er mindre opptatt av individuell finansiering av spesifikke prosjekter og svært investert i resultatene som produseres. Lean-porteføljeadministrasjon reduserer også noe av eksponeringen knyttet til finansieringsmodeller over lengre syklus. Ved å finansiere verdistrømmer på en mer grunnleggende måte, reduserer organisasjonen den potensielle økonomiske risikoen.

Fordelene ved Lean-porteføljeadministrasjon

Ved å ta små skritt for å implementere LPM på bedriftsnivå, skaper du muligheten til å maksimere verdien fra porteføljen gjennom iterativ finansiering og kontinuerlig planlegging. LPM skaper muligheter for nye ideer og organisatoriske sjanser. Innovasjon og å levere arbeidet med høyeste verdi først vil skape markedstilliten som er nødvendig for å forbedre organisasjonen din.

Hva er PMOs rolle i Lean-porteføljeadministrasjon?

Rapport

Lean-porteføljeadministrasjon for PMO

Lær den beste fremgangsmåten for hvordan en PMO hyr til hele virksomhetsskiftet fra tradisjonell porteføljestyring til Lean-porteføljeadministrasjon.

Read whitepaper: Lean Portfolio Management for the PMO

For å forbli relevant i dagens økonomi, må organisasjoner skifte fra tradisjonell porteføljestyring til Lean-porteføljeadministrasjon – og PMO spiller en sentral rolle. På grunn av hvor PMO befinner seg i organisasjonen, kan de overvåke endringen som er nødvendig for at organisasjoner skal lykkes, noe som forbinder bedriftsledelse med Agile-leveringsgrupper.

Utviklingen fra tradisjonell ledelse til Lean-porteføljeadministrasjon skjer ikke over natten. Det krever at PMO bruker den samme logikken og prosessene som tidligere er brukt for å fremme tett tilpasning mellom strategi, initiativ og investeringer, men med mindre stivhet og hyppigere planleggingsevalueringer og -sykluser som skaper mer transparens, synlighet, respons og fleksibilitet.

Hvis PMO fokuserer på de rette endringene, kan de fremme skiftet til Lean-porteføljeadministrasjon og vise frem verdien av deres del av organisasjonen.

  • Strategisk innretting – PMOs rolle forskyves i LPM for å støtte strategisk innretting ved å håndtere avhengighet og risiko på tvers av team, gi innsikt og tilbakemelding til ledelsen og verdistrømmer.
  • Ressursstyring og kapasitetsplanlegging – Det er PMOs jobb å gi organisasjonsledelsen den informasjonen som er nødvendig for å sikre at verdistrømmene har riktig kapasitet til å levere verdi.
  • Iterativ levering eller utgivelser – På grunn av hvor PMO befinner seg i organisasjonen, støttes kontinuerlig planlegging i LPM ved å opprettholde justering uavhengig av arbeidsstyring eller metodikk.
  • Akkurat passe styring – Med PMO strømmer prioriterte elementer gjennom teamene med mer effektivitet og hastighet, og gir «akkurat passe» veiledning til å oppnå verdibasert levering.
  • Lean-Agile i kulturell endring – PMO må utvikle seg fra kontroll-ledelse til tjenesteledelse for å støtte et skifte til Lean-porteføljeadministrasjon, og fremme autonomi gjennom hele verdikjeden.

Å forstå PMOs rolle i det samlede virksomhetsskiftet fra tradisjonell porteføljestyring til Lean Portfolio Management er avgjørende for organisasjonens evne til å oppnå spenst i bedriften.

Rapport

Lean-porteføljeadministrasjon for PMO

Lær den beste fremgangsmåten for hvordan en PMO hyr til hele virksomhetsskiftet fra tradisjonell porteføljestyring til Lean-porteføljeadministrasjon.

Read whitepaper: Lean Portfolio Management for the PMO

Dette er en dristig og ny arbeidsmetode

Planview-løsninger gjør det mulig ved å styrke deg med en enkelt linje over hele organisasjonen samtidig som teamene hjelpes i samarbeidet for å skape verdi.