Ett avgörande ögonblick för IT-team inom hälso- och sjukvården

Händelserna under 2020 var en katalysator för att kringgå dynamiken som traditionellt har bromsat införandet av teknikstödda metoder och innovationer. IT-teamen stod inför oöverträffade krav på virtuella modeller för vårdleveranser och patientupplevelser, samtidigt som verksamhetens kontinuitet upprätthölls.

Efter ett år av att ha flyttat berg har IT-avdelningen vunnit intern trovärdighet och fått stöd för att driva omvandlingen framåt - om de kan undvika att stanna upp under påfrestningar från intensiva konkurrerande prioriteringar.

Övergången till ett tänkesätt som innebär kontinuerlig leverans av värde

Övergången till ett tänkesätt som innebär kontinuerlig leverans av värde

För många IT-chefer inom hälso- och sjukvården kommer en stor utmaning i år att vara att komma tillbaka på rätt spår med etablerade strategiska planer och samtidigt balansera initiativ som införts som svar på pandemin. CIO:er har också sett hur deras affärspartnerskap har gått över till heltid för att samäga och optimera kund-/patientupplevelsen.

För att förbli konkurrenskraftig och fortsätta att bygga vidare på de interna vinsterna från 2020 är det mer angeläget än någonsin att gå från ett projekttänkande med betoning på kostnader och tidsramar till ett produkttänkande med kontinuerlig leverans av värde till anställda och patienter. Lär dig hur ledande IT-team inom hälso- och sjukvården ändrar sitt sätt att tänka för att:

 • Förstå om investeringarna ger önskad avkastning på investeringen och korrigera vid behov.
 • Mäta rätt resultat, t.ex. snabb marknadsintroduktion och patienternas/arbetstagarnas erfarenheter, snarare än proxy-mätningar som inte lyfter fram värdet.
 • Kommunicera och anpassa sig till konsekvenserna av den tekniska skuld som ackumulerats under pandemin.
 • Slutna återkopplingskretsen med kunder och slutanvändare och kontinuerligt optimera applikationernas övergripande användbarhet och funktionalitet.
 • Få en praktisk synlighet för att åtgärda flaskhalsar och förbättra funktionernas snabbhet.
 • eBook

  Affärsledarens guide för att mäta det som är viktigt i programvaruleveranserna

  Skaffa e-boken
 • Fallstudie

  Hur synlighet för åtgärder hjälpte till att förbättra hastigheten för nya funktioner

  Läs fallstudien
 • Blogg

  Sömlös hantering av incidenter på en Fortune 500 sjukvårdsorganisation

  Read the blog

Är du redo att prata? Låt oss boka ett samtal.

Kontakta oss