logg på

Populære søk

PPM Pro

Verktøy for ressursstyring

Få gjort mer med ressursene dine

Lær hvordan ressursstyringsverktøy i PPM Pro kan hjelpe deg med å planlegge kapasitet og styre ressurser.

Se demoen Se Planview PPM Pro i bruk
 • Bemann prosjekter basert på nøyaktig ressurstilgjengelighet

  Planlegging av prosjektressurskapasitet gir en realistisk forståelse av hva du kan oppnå med de ressursene du har for å øke suksess og troverdighet. Skap riktige forventninger og formidle nøyaktig hva organisasjonen kan og ikke kan fullføre basert på ressursbegrensninger.

  Bruk planlegging av ressurskapasitet og etterspørsel til å:

  • Lag nøyaktige prognoser av faktiske ressurskrav
  • Ta høyde for fremtidige ressursbehov
  • Forenkle telling av antall personer og avgjørelser om ansettelse
  • Få innsikt i eksisterende eller fremtidig ressursmangel

  Bruk rollebasert planlegging til å forstå hvilke ressurser du trenger og når du trenger dem, selv om du ikke vet hvilken spesifikk ressurs som vil bli tildelt til arbeidet som skal utføres. Få tilgang til sanntidsdata for å kvantifisere ressursutnyttelsen i hele prosjektporteføljen – uansett om de arbeider med strategiske forretningsprosjekter eller leder firmaet.

  Vil du bare tillate en viss gruppe mennesker å planlegge og tildele ressurser til prosjektroller? Ikke noe problem! Bruk den funksjonen for bemanningsstyring til å kontrollere hvem som kan bemanne direkte og foreslå ressurser.

 • Optimer planen for ressurstildeling

  Øk effektiviteten dramatisk for planleggingsprosessen ved påvirkning av prediktive analyser. Bygg opp prosjektporteføljen med høyest verdi automatisk basert på ressurs- og budsjettbegrensninger. Planview PPM Pros verktøy for prediktiv porteføljeanalyse (PPA - Predictive Portfolio Analysis) anbefaler optimale porteføljescenarier med nøyaktig estimering av hva du kan få gjort med de ressursene du har tilgang på. Unngå tidkrevende manuelle analyser ved å la prediktiv porteføljeanalyse generere automatiske scenarier basert på variabler som er svært viktige for organisasjonen dine.

  • Øk bedriftens tilpasningsevne: Tilpass deg raskt til markedsendringer og organisatoriske endringer med prediktiv porteføljeanalyse. Planlegg porteføljen på nytt når ressursbehov eller tilgjengelighet endres, og optimer prognosen i løpet av minutter.
  • Optimer prosjektressurstildelinger: Automatiser bygging og tilpasning av toppverdiprosjekt og bruksporteføljer basert på eksisterende begrensninger
  • Spar tid: Unngå tidkrevende manuelle analyser ved å generere scenarier automatisk basert på flere variabler som er essensielle for din organisasjon og dine hovedinteressenter
 • Utform og sammenlign porteføljescenarier

  "Hva om"-scenarier lar deg opprette en ressurstildelingsplan basert på scenariet du skaper. Forstå konsenvensen av potensielle endringer før de oppstår, og planlegg ressursene dine basert på tilgjengelige data.

  Bruk "Hva om"-planlegging for:

  • Konsekvensanalyse: Forstå konsekvensen av ikke planlagt arbeid på porteføljen
  • Utforming av scenario: Veksle mellom ressurs- og porteføljescenarier uten at det påvirker produksjonsdataene
  • Optimering av ressursutnyttelse: Strakstilgang til informasjon for fremtidsrettet analyse av ressurstildeling og ressursoptimering etter portefølje, prosjekt, rolle eller individ
 • Spor og mål faktiske prosjekttimer og -kostnader

  Effektiv styring av ressurser er ofte den største utfordringen i en bedrift. Manglende innsyn i ressursbegrensninger kan være en stor hindring for fullføring av prosjektarbeid til riktig tid og innenfor budsjettet. Sentralisert tidssporing gir nøyaktig informasjon om hvor ressursene bruker tiden sin og hvor det foreligger en overtildeling. Gå igjennom og flytt anbud på en enkel måte gjennom godkjenningsprosessen.

  Tidssporingsfunksjoner i Planview PPM Pro:

  • Pålitelighet: Forbedre innsyn i organisasjon og ytelse ved å vite hvem som jobber med hva
  • Brukervennlig: Øk effektiviteten med en strømlinjeformet brukeropplevelse for både teammedlemmer og timelistegodkjennere
  • Balanseført arbeidskraft: Kvantifiser den faktiske kostnaden for prosjektarbeidet og kategoriser kostnader til arbeidskraft som kapital eller ikke-kapital
  • Forbedre prognoser: Sammenlig tidligere prognoser med faktiske prognoser og juster framtidig arbeid i forhold til dette

  Forenkle adopteringen av tidssporing med strømlinjeformet brukeropplevelse, PPM-timelister og mobile løsningsalternativer som en del av Planview PPM Pros ressursstyringsverktøy.

 • Sanntidsanalyse muliggjør sporing og måling

  Konfigurerbare paneler gir innsyn for alle prosjektaktører og sikrer at alle teammedlemmer arbeider med samme datasett. Gi nøyaktig, oppdatert rapportering for nøkkelaktører og identifiser potensielle problemer ved bruk av nøkkelindikatorsporing.

  Bruk prosjektressurspaneler:

  • Få sanntidsinnsyn i ressursutnyttelse, kostnader, kapasitet, gjennomstrømning og tilgjengelighet
  • Spor og overvåk ressurser i prosjekt, program eller porteføljer
  • Analyser innsikt i statusen for ressurser etter individ, rolle eller ferdigheter for å kunne ta bedre avgjørelser og sikre at du fokuserer på det viktigste arbeidet
  • Forbedre kommunikasjonen og vis og rettferdiggjør ressurskapasitet vs. etterspørselsinformasjon nøyaktig for hovedinteressenter
 • Promote compliance with General Data Protection Regulation (GDPR)

  PPM Pro can help support organizations to meet General Data Protection Regulation (GDPR) compliance as well as the needs of security for individuals about their personal information, giving them more control over how and when it’s used.

  • Help satisfy requests to anonymize personal data used by and stored in the system related to the right to be forgotten within PPM Pro
  • Provide guidance for manually anonymizing personal information reflected in user interface elements
  • In addition, PPM Pro provides a product feature that programmatically anonymizes not only UI artifacts that present personal information, but also artifacts at deeper levels of the application, such as history tables and logs
Informasjonen du trenger

Lær mer om prosjektporteføljebehandling

Besøk våre ressurssentre og bla gjennom offisielle rapporter, e-bøker, behovsbetingede webcaster og mer.

Gå til ressursenter

Verktøy for ressursstyring

er bare én kraftfull funksjon i PPM Pro


Det er enkelt å drive PMO til neste nivå når teamet ditt har den beste programvaren for prosjektporteføljebehandling.

 • Prosjekt- og porteføljeforvaltnng

  Etabler en sentralisert prosjektportefølje. Få innsikt i prosjekter og ressurser for å muliggjøre styring og forbedret gjennomføring i hele organisasjonen.

 • Administrasjon av prosjektinntak

  Capture project requests, new ideas, and work without suffering from intake overload. Manage work demand through scoring and prioritization of the requests that bring the most value.

 • Tilpasning av prosjektprioritering

  Prioriter arbeid for å tilpasse til næringsvirksomheten og skape mer verdi. Tilpass prosjekter for å oppfylle forretningsmål med ovenfra-og-ned-tilnærminger for å skaffe og prioritere arbeid.

 • Verktøy for ressursstyring

  Know that your people and teams are working on the right projects. Improve on-time project delivery execution and view resources by role or skill set and availability to analyze utilization.

 • Sporing av prosjekt i tid

  Spor timer og kostnader for arbeidet. Frem ansvarlighet og innsats ved å vite hvem som jobber med hva; godkjenn tilpasning med brukervennlig mobiltilgang.

 • Instrumentpaneler og rapporter for prosjektstyring

  Bruk sanntidsanalyse for å måle og styre prosjekter og ressurser. Skaff deg innsikt med standardmålinger, ad-hoc-rapporter og del instrumentpanelet med interessenter på en enkel måte.

 • NPD Portfolio Management

  Sentraliser den portstyrte kommersialiseringsprosessen og få de riktige ideene til raskt ut på markedet. Sammenlign scenarier for å sikre at NPD-porteføljesammensetningen er riktig for å oppnå produktstrategien.

 • Redskap for prosjekt- og teamsamarbeid

  Administrer oppgaver og prosjektgjennomføring i samarbeidsområder som bringer team sammen. Fang prosjektinformasjon som mates inn i PPM Pro prosjekter for sporing og synlighet.

 • Budsjettstyring for prosjekter

  Behandle prognoser, budsjetter og utgifter, og spor planer i forhold til aktualiteter for å gripe muligheter for tilbakebetalinger og besparelser på PPM Pro.

 • Skybasert prosjektstyring

  PPM Pro er tilgjengelig via Amazons EC2 skyplattform og er SOC 2 Type II-verifisert for sikkerhet, tilgjengelighet, behandlingsintegritet, konfidensialitet og personvern.

 • Predictive Portfolio Analysis

  Bruk forutseende analyse for å akselerere prosjektporteføljeplanleggingen. Skap scenarier for å bestemme høyverdiarbeid som kan oppnås med et gitt budsjett eller arbeidsbegrensninger.

 • Gantt-diagrammer

  Vis progresjonen på prosjektet i din portefølje med integrerte Gantt kart funksjoner.

 • Porteføljeadministrasjon for Agile

  Oppnå synlighet i Agile arbeid og se til at dine teammedlemmer sporer hvordan progresjon slippes fri for å justere porteføljen til selve forretningsstrategien.

 • Sikkerhet

  Lær hvordan Planview beskytter kundedata når du bruker PPM Pro.

Se flere funksjoner

«Planview PPM Pro fyller gapet mellom spredte data og menneskene som trenger dem. Planview PPM Pro gjør det mulig for oss å generere brukerspesifikke rapporter fra høyt nivå til detaljnivå, slik at de som trenger dataene allerede har dem uten å måtte lete.»


Michelle Bates

PMO-leder ved Purdue University

2019 Gartner Magic Quadrant for Project and Portfolio Management


I rapporten «Magic Quadrant for Project and Portfolio Management» fra mai 2019 ble Planview rangert høyest for evnen til å gjennomføre og i størst grad fullføre forretningsvisjonen vår. Dette er andre år på rad det anerkjente konsulentselskapet Gartner gir oss denne utmerkelsen.

Se rapporten: 2019 Gartners magiske kvadrant for prosjekt- og porteføljeforvaltning

Koble til programmene du allerede bruker


Integrer Planview PPM Pro og programmene du bruker til daglig, sky eller lokalt, sømlest i:

 • Del data og forbedre samarbeidet
 • Ha ett system som er anerkjent for synlighet av arbeidsstatus
 • Opprett standarder for datalastinger og tilpassede handlinger
 • Jira
 • Oracle
 • Zendesk
 • sevje