Värdeflödeshantering och förändringen av PMO

Mångsidig kompetens. Djup kunskap om verksamheten. PMO är perfekt positionerat för att vara grundbulten i en organisations digitala resa. Planviews VSM-plattform sluter cirkeln mellan IT och verksamheten.

En medlare mellan affärsverksamhet och IT

En medlare mellan affärsverksamhet och IT

En uppsjö av "brådskande" förfrågningar. Otåliga intressenter. Det är svårt att balansera verksamhetens krav och samtidigt stödja IT-teamen.

Med Flow Metrics får PMO den insyn och mätning från början till slut i produktportföljen som de har längtat efter sedan urminnes tider. Äntligen ett gemensamt språk som "båda sidor" förstår:

 • Identifiera och prioritera viktiga produktvärdesflöden som är avgörande för kontinuitet och tillväxt.
 • Spåra förfrågningar från idé till drift
 • Identifiera flaskhalsar som hindrar värdeflödet
 • Hjälpa verksamheten att förstå flaskhalsarnas komplexitet
 • Hantera belastningen på grupperna på ett bättre sätt
 • Visualisera teknisk skuld, risker, försummat och oplanerat arbete
 • Stödja resursfördelning och investeringsstrategi.
 • eBook

  Hur PMO kan använda Value Stream Management (VSM) för att påskynda mjukvaruinnovation

  Skaffa e-boken
 • Webinar

  Från PMO till VMO: Påskynda din omvandling med Planview® Viz

  Titta på webinar
 • eBook

  Mätning av din SAFe®-omvandling med flödesmätning

  Skaffa e-boken

Är du redo att prata? Låt oss boka ett samtal.

Kontakta oss