Planview VSM-plattform (tidigare Tasktop VSM)

Mät din DevOps-omvandling

 • Mät och förbättra din DevOps-mognad
 • Behärska tre sätt att utveckla DevOps i stor skala
 • Fokusera på affärsresultat snarare än på aktiviteter
 • Skapa en kontinuerlig återkoppling mellan IT och verksamheten
 • Spåra framstegen i din iterativa DevOps-resa mot affärsinnovation

DevOps är bara en del av en större helhet

DevOps är bara en del av en större helhet

DevOps optimerar bara en del av värdeflödet. För att verkligen bli snabbare som företag måste du optimera hela värdeflödet från kundförfrågan till kundleverans. Mäta från början till slut och ta systematiskt bort flaskhalsar som bromsar dig. Kontinuerligt spåra och förbättra DevOps-omvandlingen.

Fokusera på det genomgående flödet av värdeskapande och skyddande arbete från idé till drift.

 • Korrelera kodreleaser, ändringar och implementeringar med affärsresultat som time to market, produktkvalitet och kundretention.
 • Kombinera tekniska DORA-mätningar med affärsfokuserade VSM-mätningar för att påskynda marknadsrespons och anpassningsförmåga.
 • Förbättra ledningens beslutsfattande om investeringar och resurser för att gå snabbare och tidigare
 • Faktablad

  The Age of Value Stream Management (VSM): Beyond Agile and DevOps

  Läs faktablad
 • Webinar

  Bevisa din ROI för omvandling med VSM

  Titta på webinar
 • eBook

  Bortom CI/CD: varför du behöver integrering av värdeflöden tillsammans med automatisering av applikationsutgivning

  Skaffa e-boken

Är du redo att prata? Låt oss boka ett samtal.

Kontakta oss