Företagsarkitekter

Led omvandlingen av ditt företag

med Planviews hanteringslösningar för arbete och resurser för företagsarkitekter

Gör om företagsarkitektur för digitala affärer


Utnyttja programvara för hantering av förmågor och teknologi för att skapa verkliga förändringar genom att kontextualisera teknologin till affärsförmågor som levererar strategiska resultat – med digital hastighet

Planviews programvara för företagsarkitekter gör det möjligt för den strategicentrerade företagsarkitekten att engagera berörda parter över hela organisationen så att man tillsammans kan skapa teknologiplaner som främjar strategier och uppnår affärsmålen. Ett enkelt modelleringsverktyg räcker sannolikt inte för att lyckas; bredden i dagens efterfrågan är för stor för det som dessa verktyg kan leverera. Avancera bortom standardverktygen för företagsarkitekter, och driv snabbare omvandling med en kraftfull kapacitets- och teknologilösning som gör mer.

 • Definiera en roadmap för förmåga och teknologi

  Företagsarkitekter som befinner sig i centrum för digital omvandling driver uppifrån och ner-strategin över företagets portföljer: strategi, förmåga, applikation, projekt, produkt och teknik. Skapa tvärfunktionella roadmaps för förmåga och teknologi som kopplar samman investeringarna, resultaten, milstolparna och den ekonomi som krävs för att förverkliga strategier. Använd denna roadmap för att ge en konsekvent bild av nödvändiga förändringar, förstå relationer, redogöra för beroenden och enkelt anpassa planen när förhållandena ändras.

 • Förstå luckor och förbättra affärskapaciteten för digital strategi

  Företagsarkitekter måste bedöma affärsförmågan mot den digitala strategin för att identifiera effekter och föreslå investeringar för att förbättra eller skapa nya förmågor. Modellera och koppla affärsförmågor till din teknologiportfölj för att fastställa strategiska luckor, prioritera investeringar och arbeta med ditt PMO för att definiera de program och resurser som ska levereras.

  Läs mer • Läs mer om hantering av affärsförmåga
 • Samarbeta med en bredare organisation för att driva förändring

  Var mer effektiv i drivandet av förändringar genom att engagera dig i den bredare organisationen utanför IT och företagsarkitektur. Skapa enkelt virtuella, tvärfunktionella team med medarbetare från hela din organisation för att samarbeta kring dokumentskapande, få samtycke till och skapa enighet om komplexa arkitekturer, leverera råd och få annat arbete gjort. Skapa uppdrag och hålla alla inblandade uppdaterade med tavlor i Kanban-stil samt statusmeddelanden via mobila och stationära enheter.

  Läs mer • Läs mer om jobbsamarbete för FA-team
 • Ta informerade beslut om teknologiinvesteringar

  Vägled dina planerings- och leveransteam genom att ge dem ett styrande ramverk med en enda informationskälla för strategianpassade teknologiportföljer. Gör det möjligt att prioritera de projekt som är kritiska för strategins roadmap och för att man ska kunna uppnå företagets mål.

 • Leverera optimerade applikations- och teknikportföljer

  Leverera applikations- och teknologiportföljer som snabbt kan anpassas och ändras, med lägre risk och till en optimal kostnad för att hjälpa ditt företag att bli mer agilt. Med en optimerad applikationsportfölj kan du använda kontinuerlig modernisering för att svara dina kunder snabbare, generera ökade intäkter och skilja dig från företagets konkurrens.

  Läs mer • Läs mer om hantering av applikationsportföljer
 • Hantera effekterna av teknologilivscyklerna och minska risker proaktivt

  Utvärdera om nya teknologier kan tillämpas inom din verksamhet snabbare än hos konkurrensen och få en konkurrensfördel. Undvik oplanerade driftstopp och oplanerat arbete genom att spåra livscyklarna hos återförsäljarnas teknologier på ett proaktivt sätt. Få automatiska meddelanden om viktiga händelser i livscykeln (t.ex. om supporten avslutas) med gott om ledtid för att planera uppdateringar och förändringar istället för att reagera på brandövningar och hantering av grundläggande IT-standarder.

Läs vad en annan företagsarkitekt säger om Planviews lösningar

 • "Troux har en mycket omfattande metamodell, och därför kan vi öka mängden och mångfalden av data som finns i verktyget för att leverera större värde."

  Dean Holland Chef för Global Design Authority
Informationen du behöver

Planviews resurser för företagsarkitekter

Bläddra i faktablad, webbsändningar, analysrapportering med mera.

Gå till resurscentret

Planviews lösningar för företagsarkitekter

Läs mer om Planviews hanteringslösningar för arbete och resurser.